Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny

 ul. Norwida 4/6
 50-373 Wrocław
 Wrocław
 dolnoslaskie

tel. 713202030

www.wch.pwr.wroc.pl


Opis

Chemia leży u podstaw współczesnej cywilizacji. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat: bez nowoczesnych technologii, dostarczających różnorodnych materiałów, syntetycznych leków, nawozów i środków ochrony roślin. Chemicy stale opracowują procedury prowadzące do nowych związków obdarzonych interesującymi właściwościami, a jednocześnie starają się udoskonalać stosowane metody syntezy, tak by stały się bardziej przyjazne dla środowiska dzięki mniejszemu zużyciu energii czy minimalizacji produkcji odpadów.

Wybierając studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, masz okazję poznać chemię od jest podstaw aż po zaawansowane metody badawcze i technologie, stosowane w laboratoriach na całym świecie. Łączymy bogate tradycje i doświadczenia wrocławskiej chemii z nowoczesnym podejściem do kształtowania programów i treści nauczania. Wyróżnia nas duża różnorodność kierunków nauczania połączona z elastycznym podejściem do kształtowania planu studiów. Pozostajemy otwarci na współpracę z jednostkami naukowymi nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Uczestniczymy w wielu międzynarodowych programach naukowych (LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus, Leonardo da Vinci), w ramach których studenci korzystają z wyjazdów zagranicznych, pozwalających dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania naukowe. Nasze kontakty z pracodawcami z branży chemicznej owocują możliwościami odbywania praktyk w czasie studiów, a najlepszym absolwentom ułatwiają znalezienie zatrudnienia zgodnego z ich wykształceniem.

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ TO:

 • wydział o bogatej tradycji
 • profesjonalna kadra naukowa
 • trójstopniowy system kształcenia: studia inżynierskie, studia magisterskie oraz studia doktoranckie
 • akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • procedury European Credit Transfer System
 • Euromaster i Eurobachelor degree
 • studenckie praktyki w kraju i za granicą
 • nowe specjalności wprowadzane zgodnie z potrzebami rynku Unii Europejskiej (Biotechnologia farmaceutyczna, Bioinformatics, Medicinal chemistry)
 • kompleksowe wspieranie dydaktyki (e-learning, korzystanie z e-portali)
 • badania ukierunkowane na potrzeby gospodarki i rynku pracy
 • aktywna współpraca z naukowymi placówkami zagranicznymi
 • udział w programach podwójnego dyplomowania (Uniwersytet Nysa)
 • udział w międzynarodowych programach wymiany studenckiej
 • 2(LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus, Leonardo da Vinci)
 • integracja młodzieży - Dni aktywności studenckiej, konferencje, Juvenalia, Dni otwarte, otrzęsiny, mecze, bale okolicznościowe

 
WYDZIAŁ CHEMICZNY
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
ul. C. K. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław
tel. 71 320 20 25
fax 71 320 35 03
www.ch.pwr.wroc.pl

Studia I st.

Studia I stopnia - inżynierskie:

 • Kierunek: BIOTECHNOLOGIA
 • Kierunek: CHEMIA
 • Kierunek: INŻYNIERIA CHEMICZNA i PROCESOWA
 • Kierunek: TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Niestacjonarne studia interdyscyplinarne w zakresie: Proekologiczne technologie chemiczne

Studia II st.

Studia II stopnia - magisterskie:
3-semestralne dla absolwentów studiów inżynierskich (początek - luty)
4-semestralne dla absolwentów ze stopniem licencjata (początek - październik)

 • Kierunek: BIOTECHNOLOGIA
  Specjalności:
  Biotechnologia molekularna i biokataliza
  Biotechnologia farmaceutyczna
  Biotechnologia środowiska
  Procesy biotechnologiczne
  Bioinformatics
  Molecular NANO- and BIO-photonics for telecommunications and biotechnologies
 • Kierunek: CHEMIA
  Specjalności:
  Analityka środowiskowa i żywności
  Chemia metali w biologii i środowisku
  Chemia związków organicznych i polimerów
  Medicinal chemistry
  Chemical metallurgy
 • Kierunek: INŻYNIERIA CHEMICZNA i PROCESOWA
  Specjalność:
  Inżynieria Procesów Chemicznych
  Projektowanie Procesów Chemicznych
  Applied Chemical Engineering
 • Kierunek: TECHNOLOGIA CHEMICZNA
  Specjalności:
  Proekologiczne technologie chemiczne
  Procesy i produkty chemiczne
  Zarządzanie procesami technologicznymi i jakością produkcji
  Environmental health and safety risk management
 • Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
  Specjalności:
  Inżynieria i technologia polimerów
  Metalurgia i korozja metali
  Advanced materials