Menu

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania


ul. Strzelecka 11
60-965 Poznań
Poznań
woj. wielkopolskie

tel. 616653374

www.fem.put.poznan.pl


Opis

Aby sprostać wymogom konkurencyjności w skali globalnej, konieczne jest kształcenie specjalistów o najwyższych kwalifikacjach, którzy potrafią zrównać polską gospodarkę z gospodarką krajów wysoko rozwiniętych. Potrzebni są fachowcy o bardzo wysokich kwalifikacjach w wąsko wyspecjalizowanych dziedzinach: specjaliści z zakresu zarządzania, logistyki i bezpieczeństwa systemów, którzy w swoich dziedzinach potrafią budować przewagę konkurencyjną. Takich specjalistów kształci Wydział Inżynierii Zarządzania. 

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do rozpoczęcia studiów na kierunkach prowadzonych przez nasz wydział. Oferujemy Państwu możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy gwarantującej uzyskanie bardzo atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości. Gwarantujemy profesjonalny, światowy poziom kształcenia, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, znakomitą bazę laboratoryjną, możliwość wymiany studentów z renomowanymi uczelniami europejskimi oraz przyjazną atmosferę studiowania.

Oprócz tego, naszym studentom stwarzamy szerokie możliwości działania w ramach studenckich organizacji kulturalnych, sportowych i naukowych. Wydział Inżynierii i Zarządzania dysponuje kilkudziesięcioma laboratoriami ogólnymi i specjalistycznymi, wykorzystywanymi zarówno na potrzeby dydaktyki jak i prowadzonych badań naukowych. We wszystkich naszych laboratoriach dydaktycznych studenci mają swobodny dostęp do komputerów różnych typów połączonych sieciami instytutowymi. Laboratoria są obsługiwane przez kilkanaście superserwerów wieloprocesowych. 

Na wszystkich kierunkach studia prowadzone są jako stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) na pierwszym poziomie kształcenia (studia zawodowe inżynierskie) i na poziomie drugim (studia magisterskie).
Wydział oferuje również studia na trzecim poziomie kształcenia (doktoranckie) oraz szeroką gamę studiów podyplomowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe. Na wszystkich kierunkach obowiązuje Europejski System Transferu Punktów Kredytowych (ECTS).


System ten umożliwia szeroko zakrojoną wymianę studentów z renomowanymi uczelniami europejskimi w ramach programu Socrates-Erasmus, do którego przystąpiła Politechnika Poznańska.

Oferta edukacyjna

Kierunki studiów:


Zarządzanie:
Studia I stopnia (inżynierskie) - specjalność:

 • techniczno-handlowa

Studia II stopnia (magisterskie) - specjalności:

 • systemy projakościowe i ergonomia
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • corporate management
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstwa

Logistyka
Studia I stopnia (inżynierskie) - bez specjalności
Studia II stopnia (magisterskie) - specjalności:

 • inżynieria logistyczna
 • organizacja i zarządzanie produkcją
 • gospodarka elektroniczna

 

Inżynieria Bezpieczeństwa
Studia I stopnia (inżynierskie) - bez specjalności
Studia II stopnia (magisterskie) - specjalności:

 • ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • inżynieria bezpieczeństwa w transporcie

Galeria

250
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
256
256
257
257
1551
1551
1552
1552
1553
1553
1554
1554
1555
1555
1556
1556
1557
1557
1558
1558
Previous Next Play Pause
250 251 252 253 254 255 256 257 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558