Menu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


pl. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Lublin
woj. lubelskie

tel. 815375880

www.umcs.pl


Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa Uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 200 tys. absolwentów.

 

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS, pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie - nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy.

 

Uczelnia stale współpracuje ze środowiskami biznesowymi oraz innymi ośrodkami akademickimi. Dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestuje w infrastrukturę oraz modernizację istniejących obiektów. UMCS może poszczycić się jednym z najnowocześniejszych budynków na Lubelszczyźnie - Instytutem Informatyki.
UMCS wyróżnia unikatowy kampus studencki, zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, m.in. Centrum Kultury Fizycznej, "Chatka Żaka" i Inkubator Medialno-Artystyczny.

 

UMCS to:

 • największa uczelnia we wschodniej Polsce,
 • 11 Wydziałów,
 • ponad 50 kierunków studiów,
 • ponad 200 specjalności,
 • programy studiów dostosowane do rynku pracy,
 • bogata oferta szkoleń i studiów podyplomowych,
 • liczne koła naukowe i organizacje studenckie,
 • bogata oferta wymian i staży krajowych i międzynarodowych,
 • atrakcyjne systemy stypendialne,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju,
 • nowoczesna baza dydaktyczna,
 • multimedialne centrum kulturalno-artystyczne,
 • duży wybór zajęć i sekcji sportowych,
 • akademiki o wysokim standardzie,
 • Miasteczko Akademickie w centrum Lublina,
 • Uczelnia Liderów,
 • Uczelnia Przyjazna Pracodawcom.

 

www.umcs.pl/

 

rekrutacja: irk.umcs.lublin.pl

 

organizacje studenckie: www.umcs.eu/pl/organizacje-studenckie.htm

 

Zakładka STUDENT: www.umcs.eu/pl/student.htm

Oferta edukacyjna

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS.

 

Opisy wszystkich kierunków

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
I stopień stacjonarne
specjalność: nauczycielska
II stopień stacjonarne
specjalności: edukacja z elementami muzykoterapii, muzyka rozrywkowa, muzyka sakralna, prowadzenie zespołów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
I stopień stacjonarne
specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne
II stopień stacjonarne
specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne
Fotografia - NOWOŚĆ
I stopień stacjonarne
specjalności: fotografia użytkowa, fotografia artystyczna
Grafika
Studia jednolite magisterskie stacjonarne
specjalności: grafika warsztatowa, grafika projektowa, sztuka mediów cyfrowych
Jazz i muzyka estradowa
I stopień stacjonarne
specjalności: wykonawstwo instrumentalne, wykonawstwo wokalne
Malarstwo
Studia jednolite magisterskie stacjonarne
specjalności: eko-art, malarstwo sztalugowe, media malarskie
II stopień stacjonarne (1,5 roczne)
specjalność: malarstwo sztalugowe, media malarskie
Wzornictwo - NOWOŚĆ
I stopień stacjonarne
specjalności: ceramika, szkło

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

 

Biologia
I stopień stacjonarne
specjalności: biochemia, biologia medyczna, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia
II stopień stacjonarne
specjalności: biochemia, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia, fakultatywny blok biologiczny
Biotechnologia
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalności: biotechnologia medyczna, biotechnologia ogólna

 

WYDZIAŁ CHEMII

 

Chemia
I stopień stacjonarne
specjalności: analityka chemiczna, chemia kryminalistyczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
I stopień niestacjonarne
specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
II stopień stacjonarne
specjalności: analityka chemiczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
II stopień niestacjonarne
specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Ochrona środowiska
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalność: chemia środowiska

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 

Business Management
I stopień stacjonarne
Ekonomia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: biznes międzynarodowy, przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: ekonomia międzynarodowa, gospodarka samorządowa, polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne, systemy ekonomiczne, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Finanse i rachunkowość
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: bankowość i rynki finansowe, finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: audyt i rachunkowość zarządcza, doradca finansowy, inwestycje kapitałowe, menadżer finansowy, podatki i finanse publiczne
Logistyka
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: logistyka międzynarodowa, zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
Zarządzanie
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: strategiczne zarządzanie marką, systemy informacyjne w administracji i biznesie, zarządzanie kapitałem społecznym, zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi

 

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII

 

Europeistyka
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna, zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
Filozofia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: doradztwo i komunikacja w biznesie, filozofia teoretyczna
II stopień stacjonarne
Interdyscyplinarne studia religioznawcze
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
Kognitywistyka
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: sztuczna inteligencja i logika, znak język i komunikacja
Kreatywność społeczna
I stopień stacjonarne
Socjologia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: asystent rodziny, kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym, lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne, polityka regionalna i rozwój lokalny, socjologia gospodarki, stosunki międzykulturowe
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: gospodarka innowacji, ogólnosocjologiczna, socjologia dialogu cywilizacyjnego, socjologia migracji, socjologia stosowana, socjologia zdrowia społeczności lokalnej, socjologia życia publicznego
Zarządzanie w politykach publicznych
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
moduły do wyboru: migracje i polityka ludnościowa, polityka zdrowotna, polityka społeczna, polityka gospodarcza, polityka kulturalna i edukacyjna

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 

Archeologia
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalności: archeologia pradziejowa, wczesnohistoryczna
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
I stopień stacjonarne
specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją współczesną
Bałkanistyka
I stopień stacjonarne
Etnologia
I stopień stacjonarne
e-Edytorstwo i techniki redakcyjne
I stopień stacjonarne
Filologia polska
I stopień stacjonarne
specjalności: edytorska, logopedyczna, nauczycielska, redaktorsko - medialna, teatrologiczna
I stopień niestacjonarne
specjalności: edytorska, nauczycielska, redaktorsko - medialna
II stopień stacjonarne
specjalności: logopedyczna, medioznawcza, nauczycielska, teatrologiczno - filmoznawcza, wydawnicza
II stopień niestacjonarne
specjalności: medioznawcza, nauczycielska, wydawnicza
Historia
I stopień stacjonarne
specjalności: edytorsko - redaktorska, nauczycielska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: archiwistyczna, dziedzictwo historyczne regionu, nauczycielska
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
Informacja w e-społeczeństwie
I stopień stacjonarne
Informatologia stosowana
I stopień stacjonarne
Kulturoznawstwo
I stopień stacjonarne
specjalności: antropologia i socjologia kultury, judaistyka, krytyka i animacja sztuki, medialna, teatrologia i filmoznawstwo
II stopień stacjonarne
specjalności: antropologia i etnologia, krytyka i promocja sztuk plastycznych, kultura i turystyka, media i kultura popularna
Lingwistyka stosowana
I stopień stacjonarne
specjalności: translatorska, nauczycielska
II stopień stacjonarne
specjalności: nauczycielska, translatorska
Logopedia z audiologią
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
Turystyka historyczna
I stopień stacjonarne
Neofilologie

 • Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
  I stopień stacjonarne
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
 • Filologia germańska
  I stopień stacjonarne
  specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki
 • Filologia iberyjska
  I stopień stacjonarne
 • Filologia romańska
  I stopień stacjonarne
  II stopień stacjonarne
 • Filologia rosyjska
  I stopień stacjonarne
  specjalności: język rosyjski w biznesie, rosjoznawstwo
  II stopień stacjonarne
  specjalności: nauczycielska, tłumaczeniowa
 • Filologia ukraińska
  I stopień stacjonarne
  specjalności: język ukraiński w biznesie
  II stopień stacjonarne
  specjalności: tłumaczeniowa
 • Rosjoznawstwo
  II stopień stacjonarne
 • Slawistyka
  I stopień stacjonarne
  specjalności: bałkanistyka, turystyczno - kulturowa
  II stopień stacjonarne
  specjalności: tłumaczeniowa

Studia historyczno - dyplomatyczne
I stopień stacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury
I stopień stacjonarne

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI

 

Fizyka
I stopień stacjonarne
specjalności: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, biofizyka molekularna i medyczna, fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna i astrofizyka
II stopień stacjonarne
specjalności: fizyka teoretyczna, współczesna fizyka stosowana
Fizyka techniczna
I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
specjalności: fizyka medyczna, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
Fizykochemia nowych materiałów
I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
Informatyka
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalności: grafika komputerowa, informatyka medyczna, programistyczna, systemy mobilne i sieci
Inżynieria nowoczesnych materiałów
I stopień stacjonarne
Matematyka
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki, zastosowania matematyki w fizyce
Matematyka i finanse
I stopień stacjonarne
Science and Technologe
I stopień stacjonarne

 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

Geografia
I stopień stacjonarne
specjalności: geomonitoring z ekofizjografią, hydrometeorologia, kartografia z geoinformacją, organizacja przestrzeni społeczno - ekonomicznej, fakultatywny blok pedagogiczny
II stopień stacjonarne
specjalności: zarządzanie środowiskiem, kartografia i geoinformacją, klimatologia i gospodarka wodna, planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, fakultatywny blok pedagogiczny
Geoinformatyka
I stopień stacjonarne
Gospodarka przestrzenna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
specjalności: architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni
Turystyka i rekreacja
I stopień stacjonarne
specjalności: ekoturystyka, gospodarowanie zasobami turystycznymi, hotelarstwo, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i zdrowotna
I stopień niestacjonarne
specjalności: gospodarowanie zasobami turystycznymi, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
II stopień stacjonarne
specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji, turystyka dzieci i młodzieży, turystyka zdrowotna
II stopień niestacjonarne
specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji

 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 

Animacja kultury
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
Pedagogika
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: animator i menadżer kultury, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, ogólnopedagogiczna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika specjalna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, oligofrenopedagogika i tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna
Praca socjalna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
Psychologia
Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia, psychologia rodziny, psychologia społeczna

 

WYDZIAŁ POLITOLOGII

 

Bezpieczeństwo narodowe
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: marketing polityczny, medialna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: redaktorska, Public Relations, dziennikarstwo on-line
Politologia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: bezpieczeństwo publiczne, doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna
Polityka spraw publicznych
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: polityka lokalna i regionalna, polityka wewnętrzna i zagraniczna
Produkcja medialna
I stopień stacjonarne
Stosunki międzynarodowe
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej, studia regionu Pacyfiku
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: pozaeuropejskie studia regionalne, projekty międzynarodowe, dyplomacja
Studia wschodnioeuropejskie
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
moduły: rosyjski, ukraińsko-białoruski, bałkański, kaukaski
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: systemy polityczne w Europie Wschodniej, Współpraca regionalna w Europie Wschodniej

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI

 

Administracja
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
Prawo
Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)
Prawno - biznesowy
I stopień stacjonarne

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH

Chemia techniczna
Administracja publiczna
Public relations i doradztwo medialne

Zasady rekrutacji

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 

Krok I
Sprawdź ofertę dydaktyczną UMCS
www.umcs.pl - zakładki: Rekrutacja lub Oferta edukacyjna

 

Krok II
Internetowa Rejestracja Kandydatów
www.umcs.pl

założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych i edukacyjnych
wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności) / rejestracja na wybrany kierunek studiów

 

Krok III
Opłata rekrutacyjna
Dla każdego kandydata system IRK generuje indywidualne konto kandydata, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

 

Krok IV
Ogłoszenie wyników
Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia.

 

Krok V
Po zakwalifikowaniu na studia:

 • wydruk kwestionariusza osobowego
 • zamówienie w systemie IRK legitymacji UMCS oraz indeksu i dokonanie opłat z tego tytułu
 • wprowadzenie do systemu IRK elektronicznej wersji fotografii w postaci pliku JPG
 • złożenie kompletu dokumentów w terminie i miejscu właściwym danemu kierunkowi studiów; niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

Dokumenty

 1. Uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z IRK.
 2. Świadectwo maturalne/dojrzałości (w tym aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 3. Fotografia w wersji cyfrowej i dwie fotografie w wersji papierowej (jak do dowodu osobistego: lewy półprofil z odkrytym lewym uchem, rozmiar 35x45mm).
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Kserokopia indeksu - dotyczy kandydatów na studia II stopnia, kiedy kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z ukończonych studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).
 6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - na kierunkach, na których studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (m.in. biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska).

 

ZASADY PRZELICZANIA OCEN MATURALNYCH NA PUNKTY REKRUTACYJNE

 

Wynik procentowy z pisemnego egzaminu nowej matury:
Poziom Podstawowy - 1% = 1 pkt.
Poziom Rozszerzony - 1% = 2 pkt.
Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu:

1%D = 4/3%R
(D - poziom dwujęzyczny; R - poziom rozszerzony;
wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%)
Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.
UWAGA: przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.