Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


pl. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Lublin
woj. lubelskie

tel. 815375880

www.umcs.pl


Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa Uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 200 tys. absolwentów.

 

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS, pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie - nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy.

 

Uczelnia stale współpracuje ze środowiskami biznesowymi oraz innymi ośrodkami akademickimi. Dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestuje w infrastrukturę oraz modernizację istniejących obiektów. UMCS może poszczycić się jednym z najnowocześniejszych budynków na Lubelszczyźnie - Instytutem Informatyki.
UMCS wyróżnia unikatowy kampus studencki, zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, m.in. Centrum Kultury Fizycznej, "Chatka Żaka" i Inkubator Medialno-Artystyczny.

 

UMCS to:

 • największa uczelnia we wschodniej Polsce,
 • 11 Wydziałów,
 • ponad 50 kierunków studiów,
 • ponad 200 specjalności,
 • programy studiów dostosowane do rynku pracy,
 • bogata oferta szkoleń i studiów podyplomowych,
 • liczne koła naukowe i organizacje studenckie,
 • bogata oferta wymian i staży krajowych i międzynarodowych,
 • atrakcyjne systemy stypendialne,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju,
 • nowoczesna baza dydaktyczna,
 • multimedialne centrum kulturalno-artystyczne,
 • duży wybór zajęć i sekcji sportowych,
 • akademiki o wysokim standardzie,
 • Miasteczko Akademickie w centrum Lublina,
 • Uczelnia Liderów,
 • Uczelnia Przyjazna Pracodawcom.

 

www.umcs.pl/

 

rekrutacja: irk.umcs.lublin.pl

 

organizacje studenckie: www.umcs.eu/pl/organizacje-studenckie.htm

 

Zakładka STUDENT: www.umcs.eu/pl/student.htm

Oferta edukacyjna

Kierunki studiów
Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 12 Wydziałach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS.

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  I stopień stacjonarne
  specjalność: nauczycielska
  II stopień stacjonarne
  specjalności: edukacja z elementami muzykoterapii, muzyka rozrywkowa, muzyka sakralna
  prowadzenie zespołów
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  I stopień stacjonarne
  specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne
  II stopień stacjonarne
  specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne
 • Grafika
  Studia jednolite magisterskie stacjonarne
  specjalności: grafika warsztatowa, grafika projektowa, sztuka mediów cyfrowych
 • Jazz i muzyka estradowa
  I stopień stacjonarne
  specjalności: wykonawstwo instrumentalne, wykonawstwo wokalne
 • Malarstwo
  Studia jednolite magisterskie stacjonarne
  specjalności: eko-art, malarstwo sztalugowe, media malarskie
  II stopień stacjonarne (1,5 roczne)
  specjalność: malarstwo sztalugowe, media malarskie

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

 • Biologia
  I stopień stacjonarne
  specjalności: biochemia, biologia medyczna, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia
  II stopień stacjonarne
  specjalności: biochemia, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia, fakultatywny blok biologiczny
 • Biotechnologia
  I stopień stacjonarne
  II stopień stacjonarne
  specjalności: biotechnologia medyczna, biotechnologia ogólna

 

WYDZIAŁ CHEMII

 • Chemia
  I stopień stacjonarne
  specjalności: analityka chemiczna, chemia kryminalistyczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  I stopień niestacjonarne
  specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  II stopień stacjonarne
  specjalności: analityka chemiczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  II stopień niestacjonarne
  specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • Ochrona środowiska
  I stopień stacjonarne
  II stopień stacjonarne
  specjalność: chemia środowiska

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • Business Management
  I stopień stacjonarne
 • Ekonomia
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: biznes międzynarodowy, przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: ekonomia międzynarodowa, gospodarka samorządowa, polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne, systemy ekonomiczne, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 • Finanse i rachunkowość
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: bankowość i rynki finansowe, finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: audyt i rachunkowość zarządcza, doradca finansowy, inwestycje kapitałowe, menadżer finansowy, podatki i finanse publiczne
 • Logistyka
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: logistyka międzynarodowa, zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
 • Zarządzanie
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: strategiczne zarządzanie marką, systemy informacyjne w administracji i biznesie, zarządzanie kapitałem społecznym, zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi

 

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII

 • Europeistyka
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna, zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
 • Filozofia
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: doradztwo i komunikacja w biznesie, filozofia teoretyczna
  II stopień stacjonarne
 • Interdyscyplinarne studia religioznawcze
  I stopień stacjonarne
  II stopień stacjonarne
 • Kognitywistyka
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: sztuczna inteligencja i logika, znak język i komunikacja
 • Kreatywność społeczna
  I stopień stacjonarne
 • Socjologia
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: asystent rodziny, kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym, lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne, polityka regionalna i rozwój lokalny, socjologia gospodarki, stosunki międzykulturowe
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: gospodarka innowacji, ogólnosocjologiczna, socjologia dialogu cywilizacyjnego, socjologia migracji, socjologia stosowana, socjologia zdrowia społeczności lokalnej, socjologia życia publicznego
 • Zarządzanie w politykach publicznych
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  moduły do wyboru: migracje i polityka ludnościowa, polityka zdrowotna, polityka społeczna, polityka gospodarcza, polityka kulturalna i edukacyjna

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 • Archeologia
  I stopień stacjonarne
  II stopień stacjonarne
  specjalności: archeologia pradziejowa, wczesnohistoryczna
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
  I stopień stacjonarne
  specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją współczesną
 • Bałkanistyka
  I stopień stacjonarne
 • Etnologia
  I stopień stacjonarne
 • e-Edytorstwo i techniki redakcyjne
  I stopień stacjonarne
 • Filologia polska
  I stopień stacjonarne
  specjalności: edytorska, logopedyczna, nauczycielska, redaktorsko - medialna, teatrologiczna
  I stopień niestacjonarne
  specjalności: edytorska, nauczycielska, redaktorsko - medialna
  II stopień stacjonarne
  specjalności: logopedyczna, medioznawcza, nauczycielska, teatrologiczno - filmoznawcza, wydawnicza
  II stopień niestacjonarne
  specjalności: medioznawcza, nauczycielska, wydawnicza
 • Historia
  I stopień stacjonarne
  specjalności: edytorsko - redaktorska, nauczycielska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: archiwistyczna, dziedzictwo historyczne regionu, nauczycielska
 • Informacja w e-społeczeństwie
  I stopień stacjonarne
 • Informatologia stosowana
  I stopień stacjonarne
 • Kulturoznawstwo
  I stopień stacjonarne
  specjalności: antropologia i socjologia kultury, judaistyka, krytyka i animacja sztuki, medialna, teatrologia i filmoznawstwo
  II stopień stacjonarne
  specjalności: antropologia i etnologia, krytyka i promocja sztuk plastycznych, kultura i turystyka, media i kultura popularna
 • Lingwistyka stosowana
  I stopień stacjonarne
  specjalności: translatorska, nauczycielska
  II stopień stacjonarne
  specjalności: nauczycielska, translatorska
 • Logopedia z audiologią
  I stopień stacjonarne
  II stopień stacjonarne
 • Turystyka historyczna
  I stopień stacjonarne
 • Neofilologie
  • Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
   I stopień stacjonarne
   II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  • Filologia germańska
   I stopień stacjonarne
   specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki
   II stopień stacjonarne i niestacjonarne
   specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki
  • Filologia iberyjska
   I stopień stacjonarne
  • Filologia romańska
   I stopień stacjonarne
   II stopień stacjonarne
  • Filologia rosyjska
   I stopień stacjonarne
   specjalności: język rosyjski w biznesie, rosjoznawstwo
   II stopień stacjonarne
   specjalności: nauczycielska, tłumaczeniowa
  • Filologia ukraińska
   I stopień stacjonarne
   specjalności: język ukraiński w biznesie
   II stopień stacjonarne
   specjalności: tłumaczeniowa
  • Slawistyka
   I stopień stacjonarne
   specjalności: bałkanistyka, turystyczno - kulturowa
   II stopień stacjonarne
   specjalności: tłumaczeniowa
 • Studia historyczno - dyplomatyczne
  I stopień stacjonarne
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury
  I stopień stacjonarne

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI

 • Fizyka
  I stopień stacjonarne
  specjalności: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, biofizyka molekularna i medyczna, fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna i astrofizyka
  II stopień stacjonarne
  specjalności: fizyka teoretyczna, współczesna fizyka stosowana
 • Fizyka techniczna
  I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
  specjalności: fizyka medyczna, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
 • Informatyka
  I stopień stacjonarne
  II stopień stacjonarne
  specjalności: grafika komputerowa, informatyka medyczna, programistyczna, systemy mobilne i sieci
 • Inżynieria nowoczesnych materiałów
  I stopień stacjonarne
 • Matematyka
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki, zastosowania
 • matematyki w fizyce
 • Matematyka i finanse
  I stopień stacjonarne
 • Science and Technologe
  I stopień stacjonarne

 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 • Geografia
  I stopień stacjonarne
  specjalności: geomonitoring z ekofizjografią, hydrometeorologia, kartografia z geoinformacją, organizacja przestrzeni społeczno - ekonomicznej, fakultatywny blok pedagogiczny
  II stopień stacjonarne
  specjalności: zarządzanie środowiskiem, kartografia i geoinformacją, klimatologia i gospodarka wodna, planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, fakultatywny blok pedagogiczny
 • Geoinformatyka
  I stopień stacjonarne
 • Gospodarka przestrzenna
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
  specjalności: architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni
 • Turystyka i rekreacja
  I stopień stacjonarne
  specjalności: ekoturystyka, gospodarowanie zasobami turystycznymi, hotelarstwo, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i zdrowotna
  I stopień niestacjonarne
  specjalności: gospodarowanie zasobami turystycznymi, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
  II stopień stacjonarne
  specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji, turystyka dzieci i młodzieży, turystyka zdrowotna
  II stopień niestacjonarne
  specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji

 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 • Animacja kultury
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
 • Pedagogika
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: animator i menadżer kultury, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, ogólnopedagogiczna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika specjalna
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, oligofrenopedagogika i tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca socjalna
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
 • Psychologia
  Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia, psychologia rodziny, psychologia społeczna

 

WYDZIAŁ POLITOLOGII

 • Bezpieczeństwo narodowe
  I stopień stacjonarne
  II stopień stacjonarne
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: marketing polityczny, medialna
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: redaktorska, Public Relations, dziennikarstwo on-line
 • Politologia
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: bezpieczeństwo publiczne, doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna
 • Polityka spraw publicznych
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: polityka lokalna i regionalna, polityka wewnętrzna i zagraniczna
 • Produkcja medialna
  I stopień stacjonarne
 • Stosunki międzynarodowe
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej, studia regionu Pacyfiku
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: pozaeuropejskie studia regionalne, projekty międzynarodowe, dyplomacja
 • Studia wschodnioeuropejskie
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  moduły: rosyjski, ukraińsko-białoruski, bałkański, kaukaski
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
  specjalności: systemy polityczne w Europie Wschodniej, Współpraca regionalna w Europie Wschodniej

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI

 • Administracja
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
  II stopień stacjonarne i niestacjonarne
 • Prawo
  Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)
 • Prawno - biznesowy
  I stopień stacjonarne

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH

 • Chemia techniczna
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
 • Administracja publiczna
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne
 • Public Relations i doradztwo medialne
  I stopień stacjonarne i niestacjonarne

Zasady rekrutacji

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 

Krok I
Sprawdź ofertę dydaktyczną UMCS
www.umcs.pl - zakładki: Rekrutacja lub Oferta edukacyjna

 

Krok II
Internetowa Rejestracja Kandydatów
www.umcs.pl

założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych i edukacyjnych
wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności) / rejestracja na wybrany kierunek studiów

 

Krok III
Opłata rekrutacyjna
Dla każdego kandydata system IRK generuje indywidualne konto kandydata, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

 

Krok IV
Ogłoszenie wyników
Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia.

 

Krok V
Po zakwalifikowaniu na studia:

 • wydruk kwestionariusza osobowego
 • zamówienie w systemie IRK legitymacji UMCS oraz indeksu i dokonanie opłat z tego tytułu
 • wprowadzenie do systemu IRK elektronicznej wersji fotografii w postaci pliku JPG
 • złożenie kompletu dokumentów w terminie i miejscu właściwym danemu kierunkowi studiów; niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

Dokumenty

 1. Uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z IRK.
 2. Świadectwo maturalne/dojrzałości (w tym aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 3. Fotografia w wersji cyfrowej i dwie fotografie w wersji papierowej (jak do dowodu osobistego: lewy półprofil z odkrytym lewym uchem, rozmiar 35x45mm).
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Kserokopia indeksu - dotyczy kandydatów na studia II stopnia, kiedy kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z ukończonych studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).
 6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - na kierunkach, na których studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (m.in. biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska).

 

ZASADY PRZELICZANIA OCEN MATURALNYCH NA PUNKTY REKRUTACYJNE

 

Wynik procentowy z pisemnego egzaminu nowej matury:
Poziom Podstawowy - 1% = 1 pkt.
Poziom Rozszerzony - 1% = 2 pkt.
Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu:

1%D = 4/3%R
(D - poziom dwujęzyczny; R - poziom rozszerzony;
wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%)
Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.
UWAGA: przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.