Politechnika Białostocka

adres:
 ul. Wiejska 45a
 15-351 Białystok
 Białystok
 podlaskie

kontakt:
 tel. 857467147

www.pb.edu.pl


Opis

Politechnika Białostocka - ENERGIA ludzi, miejsca, przyszłości

 

Czy wiesz, że w uczelni technicznej możesz konstruować łaziki marsjańskie, projektować miasta, protezy i urządzenia medyczne, tworzyć programy komputerowe na użytek firm? Takie możliwości dają Ci studia na Politechnice Białostockiej!  Od architektury poprzez budownictwo, ekoenergetykę, informatykę, mechanikę i budowę maszyn po zarządzanie i inżynierię usług - Politechnika Białostocka kształci na atrakcyjnych kierunkach studiów pierwszego stopnia (inżynierskich i licencjackich), które możesz kontynuować na studiach magisterskich.
Jeśli interesujesz się innowacyjnymi technologiami, chciałbyś zdobyć ciekawy zawód i studiować w mieście o wspaniałej atmosferze - wybierz studia na Politechnice Białostockiej! Wybierz studia i zawód z przyszłością!

 

WSPIERAMY LUDZI Z PASJĄ

Siłą naszej Uczelni są kreatywni studenci, którzy w Politechnice Białostockiej realizują swoje pasje, angażują siły w projekty studenckich kół naukowych, zdobywają laury w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w dziedzinie informatyki, architektury, budownictwa, mechaniki czy zarządzania.

Wizytówką Politechniki Białostockiej są łaziki marsjańskie. Na zawodach University Rover Challenge w USA nasi studenci trzykrotnie zdobyli tytuł mistrzów świata! W 2010 roku drużyna łazika Magma zdobyła 3. miejsce, w roku 2011 - wygrał łazik Magma2, w 2013 - Hyperion, a w 2014 - Hyperion 2. Na start w University Rover Challenge 2016 studenci Wydziału Mechanicznego przygotowali szóstą generację łazika marsjańskiego. Na pustyni w amerykańskim stanie Utah w pobliżu miasteczka Hanksville, będą rywalizować z zespołami studenckimi z całego świata. Zawodnicy URC mają do wykonania pięć zadań: jazda po trudnym terenie, pomoc astronaucie, serwis sprzętu, poszukiwanie życia i prezentacja projektu. Poziom zawodów z roku na rok jest coraz wyższy, startuje w nich coraz więcej drużyn, a poszczególne konkurencje są coraz trudniejsze.

Znakomicie radzą sobie także studenci Wydziału Informatyki. Najlepszym przykładem jest drużyna We Code For Food, która trzykrotnie, z nowymi pomysłami, startowała w największym światowym konkursie technologicznym dla studentów Imagine Cup. W 2014 roku drużyna We Code For Food odniosła swój największy sukces - wygrała krajowy finał konkursu Microsoft Imagine Cup Poland w kategorii INNOVATION. Tym samym zdobyła tytuł drużyny narodowej i wzięła udział w półfinałach światowych. Ich zwycięski projekt PHOBOS to system wykorzystujący najnowsze technologie wirtualnej rzeczywistości i sensor ruchu Microsoft Kinect. Wspiera wirtualnie psychoterapeutów w leczeniu fobii. Pomaga leczyć lęki związane z wysokością, małymi pomieszczeniami, ciemnością, pająkami, a nawet wystąpieniami publicznymi. W 2015 roku krajowe finały konkursu Microsoft Imagine Cup, w kategorii World Citizenship wygrała drużyna Toast and Brains. Ich projekt Photon jest robotem edukacyjnym, który pomaga uczyć dzieci programowania.

 

STAWIAMY NA TECHNOLOGIE JUTRA

Turbiny wiatrowe, baterie słoneczne i pompy ciepła - takie urządzenia znajdziecie na Politechnice Białostockiej. Nasza uczelnia stawia na ekologię i już dziś wykorzystuje odnawialne źródła energii do zasilania laboratoriów oraz domów studenta. W nowo wybudowanych pracowniach centrum INNO-EKO-TECH, na kierunkach biotechnologia, ekoinżynieria oraz ekoenergetyka zdobędziecie wiedzę z przyszłościowych dziedzin gospodarki: oze, budownictwa energooszczędnego, a także ochrony środowiska. Politechnika Białostocka inwestuje w energię z natury i kształci specjalistów w tym zakresie.

 

TWORZYMY PRZESTRZEŃ DO DZIAŁANIA

Energia, którą pozyskujemy z naturalnych źródeł, udziela się też ludziom. Sprawdźcie sami! Przyjdźcie na kampus Politechniki przy ul. Wiejskiej podczas majowych Juwenaliów - święta wszystkich białostockich studentów. Odwiedźcie kultowe murki przy Studenckim Klubie GWINT. Posłuchajcie energetycznej Akadery - 87.7 FM (również on-line na akadera.bialystok.pl). Bo studia to czas na naukę, ale też na dobrą zabawę i rozwijanie pasji.

 

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA UCZELNIA Z ENERGIĄ

 • 67 lat doświadczenia w kształceniu technicznym
 • największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce
 • kampus w centrum Białegostoku
 • nowoczesna baza dydaktyczna
 • 46 kierunków studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich
 • ponad 60 kół naukowych i organizacji studenckich
 • bogata oferta studenckiej wymiany międzynarodowej w programie Erasmus+ (140 uczelni partnerskich)
 • możliwość założenia własnej firmy w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości
 • programy studiów konsultowane z największymi pracodawcami w regionie
 • wsparcie Biura Karier PB w poszukiwaniu staży, praktyk i pracy
  www.pb.edu.pl

 

Założona w 1949 roku Politechnika Białostocka, jest obecnie nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem akademickim. Uczelnia jest centrum technologicznym regionu, a jej absolwenci są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i za granicą.

 

Na 7 wydziałach Politechnika Białostocka kształci obecnie blisko 11 000 studentów. Studia odbywają się w systemie trzystopniowym, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia, odpowiadające zarówno oczekiwaniom studiujących, jak i potrzebom gospodarki. Absolwenci i osoby pragnące poszerzyć swoje kompetencje znajdą tu bogatą ofertę studiów podyplomowych. 

 

Kandydatom na studia proponujemy:

 • 46 kierunków studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich (tryb stacjonarny i niestacjonarny)
 • studia doktoranckie (III stopnia)
 • studia podyplomowe

 

Naszym studentom oferujemy:

 • ponad 2 tysiące miejsc w akademikach na terenie kampusu
 • program wymiany krajowej Mostech oraz międzynarodowej Erasmus+
 • działalność w samorządzie studentów
 • realizowanie pasji w licznych studenckich agendach i kołach naukowych, sekcjach sportowych AZS
 • biuro zawodowej promocji studentów i absolwentów PB "Biuro Karier"
 • system stypendialny

 

Mamy:

 • doświadczoną kadrę naukową
 • rozbudowaną bazą laboratoryjną i specjalistyczne pracownie
 • skomputeryzowaną Bibliotekę z największym księgozbiorem naukowo-technicznym w regionie.
 • nowoczesną bazę sportową z halą sportową, siłownią i kortami tenisowymi
 • uczelniane media: Radio Akadera 87,7 FM, pismo "Życie Politechniki", Naukowa Interaktywna Telewizja HD Platon TV

 

Uczelnia współpracuje z ponad 120 ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. W ramach umów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych uczelniani naukowcy biorą udział w projektach krajowych i zagranicznych. Udział studentów w programach Mostech i Erasmus, umożliwia odbycie części studiów poza Politechniką Białostocką.

 

Politechnika Białostocka organizuje lub współorganizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, debaty oraz imprezy promocyjne, takie jak: Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Białostocki Salon Maturzystów, Dzień Otwarty tylko dla Dziewczyn, Dni Otwarte PB, Targi Pracy i Staży. 

 

Politechnika Białostocka dysponuje przestronnymi pomieszczeniami (aule, sale wykładowe), specjalistycznymi pracowniami i laboratoriami naukowymi. Zapraszamy do skorzystania z przestronnych pomieszczeń Akademickiego Centrum Sportu oraz klimatyzowanej, wyposażonej w profesjonalny sprzęt audiowizualny Auli Dużej na 614 osób, a także z ponad 2400 miejsc w domach studenckich. Uczelnia dysponuje także położonym w pobliżu granicy litewskiej, ośrodkiem wypoczynkowym "Dwór Mejera" nad jeziorem Hołny.

Oferta edukacyjna

Wydział Architektury - kierunki
1. architektura

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe).
Absolwent kierunku architektura może podjąć zatrudnienie w pracowniach planistycznych
i architektonicznych, w firmach budowlanych, administracji i nadzorze budowlanym.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
2. architektura wnętrz
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe).
Absolwent kierunku architektura wnętrz może samodzielnie wykonywać projekty wystaw, mebli, wystroju i wyposażenia wnętrz mieszkalnych, sakralnych i użyteczności publicznej.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
3. grafika
Studia licencjackie, I stopnia 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe).
Absolwent kierunku grafika jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, firmach
reklamowych oraz w szeroko rozumianym projektowaniu graficznym.

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - kierunki
1. architektura krajobrazu
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Absolwent kierunku architektura krajobrazu przygotowany jest do projektowania i urządzania zieleni w otoczeniu budowli inżynierskich oraz komponowania krajobrazu miejskiego; krajobrazu otwartego.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
2. biotechnologia
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).Absolwent kierunku biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy w tych dziedzinach przemysłu, które wykorzystują bioprocesy, np.: w przemyśle chemicznym, spożywczym, w nowoczesnych laboratoriach kontrolnych, diagnostycznych i badawczych wykorzystujących metody biotechnologiczne i biochemiczne oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych.
W ofercie edukacyjnej Wydziału, po uzyskaniu zgody Senatu PB, znajdą się również studia II stopnia na tym kierunku.
3. budownictwo
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do realizacji każdego typu obiektu budowlanego, pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych oraz kierowania firmą budowlaną.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
4. Ekoinżynieria
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku ekoinżynieria może podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, w organach administracji państwowej, przedsiębiorstwach, w instytucjach zajmujących się gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową, firmach konsultingowych, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitoringiem środowiska, organizacjach pozarządowych związanych z ochroną środowiska.
5. gospodarka przestrzenna
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna może podjąć zatrudnienie w pracowniach projektowych, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych
firmach otoczenia biznesu.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
6. inżynieria rolno-spożywcza i leśna
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna jest przygotowany do organizowania i prowadzenia różnorodnych przedsiębiorstw usługowych i doradczych w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa.
7. inżynieria środowiska
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku inżynieria środowiska może pracować w zawodach związanych z projektowaniem lub wykonawstwem z zakresu zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.

 

Wydział Elektryczny - kierunki
1. ekoenergetyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Kierunek studiów ekoenergetyka jest prowadzony wspólnie przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy zawodowej w sferze wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów energetycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wyposażaniem budynków w urządzenia i instalacje wykorzystujące OZE. Będzie też specjalistą w zakresie: problemów energetyki w jednostkach samorządowych, krajowych i europejskich regulacji prawnych oraz norm w zakresie energetyki oraz systemu kompetencji i uprawnień zawodowych.
2. elektronika i telekomunikacja
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja może podjąć pracę w gałęziach gospodarki wykorzystujących możliwości współczesnych systemów elektronicznych i teleinformatycznych, biurach projektowych, zakładach produkcji sprzętu kontrolno-pomiarowego, u dostawców usług internetowych i multimedialnych, w bankowości, administracji, szpitalach, szkolnictwie zawodowym, a także w małych przedsiębiorstwach, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i napraw sprzętu elektronicznego oraz tworzenia i administrowania sieci teleinformatycznych.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
3. Elektrotechnika
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku elektrotechnika jest zatrudniany m.in. w przemyśle do obsługi i utrzymania w ruchu zautomatyzowanych systemów i urządzeń produkcyjnych, układów zasilania energią elektryczną, eksploatacji i wykonawstwa w energetyce zawodowej, w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach produkujących zautomatyzowane układy napędowe i układy przekształcania energii elektrycznej oraz przemysłowe układy sterowania wykorzystujące technikę mikroprocesorową a także w przedsiębiorstwach projektujących i produkujących systemy oświetleniowe.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.

 

Wydział Informatyki - kierunki
1. informatyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Studia pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności inżynierskich z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz systemów informatycznych. Absolwent dobrze zna zasady budowy współczesnych systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych. Posiada umiejętność programowania w wielu nowoczesnych językach oraz zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych, sztucznej inteligencji, systemów mobilnych, internetowych i rozproszonych, zarządzania projektami informatycznymi, grafiki komputerowej oraz multimediów.
Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, administracją i wdrażaniem systemów informatycznych.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
2. informatyka i ekonometria
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwenci kierunku informatyka i ekonometria mają możliwość wykonywania większości zawodów związanych z informatyką i jej zastosowaniami w szeroko pojętym biznesie, w tym w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i bankowych oraz firmach informatycznych. Absolwenci dysponują kompetencjami niezbędnymi do wykonywania zawodu programisty, projektanta oprogramowania na potrzeby biznesu, analityka systemów informacyjnych, specjalisty ds. Internetu i technologii multimedialnych, menadżera baz danych, analityka finansowego, specjalisty ds. obsługi systemów informatycznych obsługujących księgowość i wspomagających decyzje zarządcze. Kompetencje w zakresie projektowania i wytwarzania programowania są w pełni zgodne z umiejętnościami absolwentów kierunku informatyka.
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku informatyka prowadzonym przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.
3. matematyka stosowana
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne.
Absolwent kierunku matematyka stosowana będzie przygotowany do pracy w firmach i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, informatycznych i statystycznych, na stanowiskach wymagających umiejętności analitycznych, systematyczności w poszukaniu rozwiązań i elastyczności myślenia. Będzie przygotowany do pracy w zespole i do samokształcenia.
Absolwent będzie mieć podstawowe wykształcenie informatyczne i finansowe, pozwalające na pracę w wielu zawodach związanych z informatyką i jej zastosowaniami w szeroko pojętym biznesie, w tym w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i bankowych. Powinien być szczególnie poszukiwany przez firmy, które oprócz biegłości w programowaniu i obsłudze programów komputerowych wymagają od pracownika wiedzy i umiejętności z obszaru matematyki wyższej.
W planie studiów przewidziano możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek kształcenia: analityka danych i matematyka nowoczesnych technologii.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.

Wydział Mechaniczny - kierunki

1. automatyka i robotyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Umie korzystać ze sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego. Potrafi opracować własne aplikacje (programy) sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych na potrzeby automatyzacji procesów przemysłowych. Ma wiedzę niezbędną do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwent jest przygotowany do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
2. inżynieria biomedyczna
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent ma wiedzę z zakresu konstrukcji medycznych, informatyki medycznej, biomechaniki i inżynierii biomateriałów. Umie korzystać z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi
i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Ma podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wytwarzania
wyrobów medycznych.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
3. mechanika i budowa maszyn
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia (i praktycznego wykorzystania) zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zna zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem współczesnych systemów komputerowych (CAD). Ma opanowaną umiejętność wykorzystania oprogramowania CAE w zagadnieniach obliczeń konstrukcji inżynierskich. Jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania z użyciem systemów CAM i obrabiarek sterowanych numerycznie. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się szeroko rozumianym projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
4. mechatronika/mechatronics - studia w języku polskim i angielskim
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne.
Absolwent ma wiedzę interdyscyplinarną, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia integracji w mechatronice. W trakcie studiów I stopnia zdobywa umiejętności specjalistyczne konieczne do zrozumienia i wykorzystania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zastosowania nowoczesnych układów sterowania i regulacji automatycznej, podstaw mechaniki i inżynierii materiałowej w konstrukcjach inżynierskich, w tym w konstrukcjach robotów i pojazdów. Absolwenci są przygotowani do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, w szczególności w instytucjach i przedsiębiorstwach, w których jest wymagana wiedza z zakresu mechaniki, automatyki i robotyki, nowoczesnych konstrukcji i materiałów oraz bioinżynierii.

 

Wydział Zarządzania - kierunki
1. logistyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku logistyka zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze inżynierskim - ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych, a także umiejętności praktyczne niezbędne do zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi zgodnie z zasadami działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Umiejętności i wiedza inżynierska będą wspomagane wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk o zarządzaniu.
Absolwent jest przygotowany do pracy w centrach logistycznych, działach transportu i spedycji dużych zakładów przemysłowych, przedsiębiorstwach transportowych, parkach maszynowych dużych firm, zakładach komunikacji publicznej oraz do podjęcia własnej działalności gospodarczej.
W ofercie edukacyjnej Wydziału, po uzyskaniu zgody MNiSW, znajdą się również studia II stopnia na tym kierunku.
2. turystyka i rekreacja
Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Założeniem programowym kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja/gospodarka turystyczna jest przygotowanie kadry do podejmowania działalności menedżerskiej w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, w obiektach hotelarskich, ośrodkach rekreacyjnych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz w organizacjach społecznych związanych z turystyką. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę, między innymi z zakresu ekonomii, geografii turystycznej, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, socjologii czasu wolnego, zasad zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, która skutkuje nabyciem umiejętności profesjonalnego zarządzania turystyką, w tym samodzielnego planowania i projektowania dokumentacji turystycznej, organizacji i realizacji złożonych przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, imprez turystycznych, zajęć i imprez rekreacyjnych. Jest przygotowany do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej i rekreacyjnej, a w szczególności: prowadzenia biur podróży, obiektów hotelarskich, przedsiębiorstw handlowych i transportowych, firm konsultingowych oraz gospodarstw agroturystycznych.
3. zarządzanie
Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii. Zna prawne i ekonomiczne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Program studiów pozwala na wykształcenie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.
Absolwent przygotowany jest do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach, a także do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
4. zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, łączy przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Pozwala na wykształcenie umiejętności w zakresie całościowego pojmowania procesów gospodarczych, wykorzystania nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii do organizowania nowej działalności gospodarczej, korzystania z globalnych zasobów informacyjnych oraz uczestniczenia w rynku globalnym poprzez promocję w mediach elektronicznych. Zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystania nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii produkcyjnych pozwalają na organizowanie działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
5. zarządzanie i inżynieria usług
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, łączy wiedzę z zakresu dziedzin inżynierskich oraz ekonomii, prawa i marketingu wspartą narzędziami informatycznymi. Ponad 50% zajęć ma charakter praktyczny. Absolwent będzie posiadać umiejętności w zakresie całościowego pojmowania procesów dotyczących projektowania, tworzenia i realizacji usług z wykorzystaniem nowoczesnych metod organizacji i zarządzania. Zdobyta wiedza i umiejętności będą mogły być wykorzystane zarówno w organizacji usług dla biznesu, usług publicznych (np. usługi medyczne, administracyjne), jak również własnej działalności gospodarczej (np. usługi internetowe).
Absolwent będzie przygotowany do zarządzania projektami różnego typu, obsługi klientów w obszarze usług przemysłowych i publicznych. Będzie umiał konfigurować i wdrażać rozwiązania informatyczne z różnych dziedzin, które mają zastosowanie w działalności usługowej. W zakresie kompetencji absolwenta będzie również kierowanie operacjami w przedsiębiorstwach sieciowych, a także prowadzenie marketingu z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych.
Zarządzanie i inżynieria usług jest pierwszym i obecnie jedynym tego typu kierunkiem na polskich uczelniach. Kształcenie jest prowadzone w innowacyjnej formule opartej na nowoczesnej koncepcji zarządzania projektem.

 

Zamiejscowy Wydział Leśny - kierunki
1. leśnictwo
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku leśnictwo jest przygotowany do pracy w jednostkach Lasów Państwowych, w gospodarstwach leśnych lasów komunalnych, w parkach narodowych i krajobrazowych, a także w organach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska. Może także podjąć pracę w administracji samorządowej w gminach i starostwach oraz w gałęziach gospodarki związanych z leśnictwem m.in. w zakładach usług leśnych, w zakładach zadrzewiania, lasach doświadczalnych lub w leśnych zakładach naukowo-badawczych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku

 

Rekrutacja na Politechnikę Białostocką odbywa się drogą elektroniczną. System Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępny jest na stronie: https://irk.pb.edu.pl/. W celu rejestracji kandydat korzysta z dostępu do IRK we własnym zakresie lub ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB.

 

Czynności związane z rekrutacją przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR) w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora. Harmonogram oraz adresy WKR wraz z wykazem numerów telefonów i adresami e-mailowymi dostępne są na stronie internetowej Politechniki Białostockiej w zakładce "Kandydaci".
Kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów.
Jeżeli kandydat zarejestruje się na więcej niż 1 kierunek studiów, musi ustalić listę priorytetów.

 

W celu rejestracji kandydaci:
1. zakładają osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest numer PESEL kandydata;
2. wypełniają ankietę osobową oraz wyrażają zgodę na przetworzenie danych osobowych;
3. na studia I stopnia:

 • wskazują przedmioty zdawane na maturze, ich poziom i uzyskane wyniki,
 • dokonują wyboru kierunku / kierunków studiów,
 • ustalają listę priorytetów w przypadku zapisu na więcej  niż jeden kierunek studiów,
 • wskazują przedmioty, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów;

4. na studia II stopnia:

 • wpisują oceny z dyplomu ukończenia studiów i średnią ocen ze studiów,
 • dokonują wyboru kierunku / kierunków studiów (i ewentualnie specjalności);

5. wnoszą opłatę za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer rachunku bankowego, który dostępny jest w IRK na koncie kandydata w zakładce "dane do przelewu".

Po wykonaniu powyższych czynności kandydaci, którzy zdają egzamin z rysunku muszą sprawdzić termin i miejsce egzaminu.

 

Na czas egzaminów Uczelnia może zapewnić kandydatom zakwaterowanie w Domach Studenta Politechniki Białostockiej. W tym celu należy skontaktować się z administracją poszczególnych domów studenta (tel. 85 746 90 00 - centrala).

 

Rejestracja internetowa jest wiążąca, gdy:
1. kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane;
2. zapisze się na wybrany kierunek/kierunki studiów;
3. wniesie opłatę za postępowanie rekrutacyjne w terminie zgodnym z harmonogramem; dokonanie opłaty po terminie oznacza wykluczenie udziału w rekrutacji;
4. Uczelnia uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie na konto opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Dane kandydata udostępnione Uczelni w IRK są autoryzowane jego osobistym hasłem

Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za:
1. błędne wypełnienie pół formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji;
2. niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do właściwej WKR;
3. skutki udostępniania osobom trzecim hasła dostępu do osobistego konta w IRK, w szczególności za zmianę danych.

Osobiste konto kandydata służy do:
1. dokonania i potwierdzenia rejestracji;
2. przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących wyników kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;
3. przekazywania innych wiadomości przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym;
4. przesłania przez kandydata zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej.

Informacje przesłane kandydatom przy wykorzystaniu ich osobistych kont uważa się za dostarczone. Politechnika nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydatów z tymi wiadomościami.

 

Politechnika nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 

Uczelnia ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych jest złożenie kompletu dokumentów, w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów oraz rezygnację z udziału w dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego.

 

Wydziałowe komisje rekrutacyjne kwalifikują kandydatów na studia zgodnie z priorytetami wskazanymi przez kandydata podczas rejestracji - kandydat zostanie zakwalifikowany na kierunek z najwyższym priorytetem, na który ma wystarczającą liczbę punktów.

 

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów w ramach limitu miejsc.

 

Proces kwalifikacji na studia przebiega następująco:
1. kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych list i na każdej liście ustala się grupę osób zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc;
2. jeżeli kandydat znajdzie się w grupie osób zakwalifikowanych na więcej niż jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na kierunku najwyższego priorytetu i wykreśla się go z kierunku/kierunków o priorytetach niższych;
3. kandydat zakwalifikowany składa dokumenty w celu potwierdzenia chęci studiowania;

 

Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie podlega zwrotowi.

 

Do ubiegania się o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne upoważnia jedynie nieuruchomienie wszystkich kierunków studiów, na które kandydat ubiegał się o przyjęcie oraz niezdanie egzaminu maturalnego, w przypadku wniesienia opłaty przed ogłoszeniem wyników tego egzaminu.

 

Wykaz numerów telefonów i fax. oraz adresów e-mailowych wydziałowych komisji rekrutacyjnych podany jest na stronie http://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/wydzialowe-komisje-rekrutacyjne/.

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne obsługują kandydatów wyłącznie w trakcie trwania rekrutacji.

 

Wydział Architektury
ul. O. Sosnowskiego 11 pok. 020
15-893 Białystok
tel. (85) 746 99 24
e-mail: wa.rekrutacja.architektura@pb.edu.pl
wa.rekrutacja.wnetrza@pb.edu.pl
wa.rekrutacja.grafika@pb.edu.pl

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: architektura krajobrazu
ul. Wiejska 45 e, pok. 134A
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 72
e-mail: wb.rekrutacjaak@pb.edu.pl

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: biotechnologia
ul. Wiejska 45 e, pok. 134A
15-351 Białystok
tel. (85) 746 70 98

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: budownictwo
ul. Wiejska 45 e, pok. 29B
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 20
e-mail: wb.rekrutacjabud@pb.edu.pl

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: ekoinżynieria
ul. Wiejska 45 e, pok. 134A
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 72
e-mail: wb.rekrutacjaeko@pb.edu.pl

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: gospodarka przestrzenna
ul. Wiejska 45 e, pok. 29B
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 85
e-mail: wb.rekrutacjagp@pb.edu.pl

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: inżynieria rolno-spożywcza i leśna
ul. Wiejska 45 e, pok. 29B
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 20
e-mail: wb.rekrutacjairsl@pb.edu.pl

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: inżynieria środowiska
ul. Wiejska 45 e, pok. 134A
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 72
e-mail: wb.rekrutacjais@pb.edu.pl

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: ochrona środowiska
ul. Wiejska 45 e, pok. 134A
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 72
e-mail: wb.rekrutacjaos@pb.edu.pl

 

Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45 d, pok. 101
15-351 Białystok
tel. (85) 746 94 14
e-mail: we.rekrutacja@pb.edu.pl

 

Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45 a, pok. 219
15-351 Białystok
tel. (85) 746 91 19
e-mail: wi.rekrutacja@pb.edu.pl

 

Wydział Mechaniczny
ul. Wiejska 45 c, pok. 204
15-351 Białystok
tel. (85) 746 92 99
e-mail: wm.rekrutacja@pb.edu.pl

 

Wydział Zarządzania
ul. Ojca Tarasiuka 2, pok. 02
16-001 Kleosin
tel. (085) 746 98 34
e-mail: wz.rekrutacja.stac@pb.edu.pl
wz.rekrutacja.niestac@pb.edu.pl

 

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
ul. Piłsudskiego 8, pok. 6
17-200 Hajnówka
tel. (85) 682 95 01, (85) 682 95 07
e-mail: zwl.rekrutacja@pb.edu.pl