Politechnika Białostocka


ul. Wiejska 45a
15-351 Białystok
Białystok
woj. podlaskie

tel. 857467147

www.pb.edu.pl