Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie

 ul. Słowicza 3
 20-336 Lublin
 Lublin
 lubelskie

tel. 817458396

lublin.wspkorczak.eu


Opis

ZAPRASZAMY DO UCZELNI KORCZAKA

 

Nie jesteś człowiekiem przeciętnym, masz swoje marzenia, ambicje, wierzysz w siebie i udaną przyszłość. Chcesz wykorzystać swoją szansę edukacyjną, w czym postaramy się Tobie pomóc.
Potencjał i profil Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka daje Ci gwarancję właściwego wyboru studiów. Nasza Uczelnia stawia bowiem na sprawdzonych wykładowców oraz ich bogatą praktykę, zdobytą w renomowanych firmach w kraju i za granicą. To uznani specjaliści, doświadczeni w analizowaniu, projektowaniu i usprawnianiu mechanizmów na oferowanych przez Uczelnię kierunkach: pedagogice, pedagogice specjalnej, polityce społecznej i pracy socjalnej.
Naszym celem jest przygotowanie kreatywnych profesjonalistów w każdym wieku, ludzi kariery, którzy potrafią efektywnie działać i rozwijać swoje umiejętności.
Nasi absolwenci zajmują ważne stanowiska w administracji samorządowej, państwowej, prowadzą również własne działalności gospodarcze np. niepubliczne placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze.
Osiągnięcie zawodowego sukcesu zawdzięczają przede wszystkim swojej pracy oraz dobremu przygotowaniu zarówno metodologicznemu, jak i biznesowemu, które zdobyli w czasie studiów.
Zapraszamy do naszej Uczelni, w której masz możliwość realizowania swoich edukacyjnych planów, bez względu na to, gdzie mieszkasz, skąd pochodzisz i ile masz lat. W jej murach znajdziesz swoje własne miejsce. Chcesz osiągnąć coś więcej w życiu - przyjdź do nas.

 

Łączymy tradycję i nowoczesność. Kształcimy pasjonatów i entuzjastów!
Naszych studentów wyróżnia wrażliwość na problemy otaczającego świata. Realizujemy misję Uczelni, kształcąc profesjonalistów na kierunkach bliskich każdemu człowiekowi.
Sięgamy do sprawdzonych wzorów, ale również szybko reagujemy na nowe wyzwania, jakie stawia przed nami życie. Nie boimy się zmian i szybko dopasowujemy się do nich, by sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom.
Dzięki nam zostaniesz ekspertem w dziedzinie, która jest dla Ciebie ważna.

 

Wydział Zamiejscowy w Lublinie to ponad 20-letnia tradycja kształcenia w regionie.
Nasze atuty

 • Niskie czesne
 • Wysokie stypendia
 • Doświadczona kadra akademicka
 • E-learning
 • Innowacyjne metody kształcenia (mentoring, tutoring, coaching)
 • Możliwość studiowania za granicą
 • Różnorodne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • Inspirujące spotkania i wykłady ze znanymi ludźmi
 • bogato wyposażona Biblioteka Wydziałowa z czytelnią.

 

ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
Nasze kierunki stwarzają szansę na rozwój osobistych zainteresowań, zdobycie i uzupełnienie nowych kwalifikacji oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy łączą wiedzę akademicką z codzienną praktyką zdobytą w kraju i za granicą.
Proponujemy różne formy nauki: studia zaoczne i podyplomowe w trybie weekendowym oraz nowoczesne formy kształcenia, takie jak e-learning, skierowany szczególnie do matek z dziećmi, osób niepełnosprawnych, studentów z zagranicy i mieszkańców regionów położonych z dala od ośrodków akademickich.
Proponowany przez nas bogaty wybór kursów stwarza okazję do rozwoju i pogłębiania swoich kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, również w formie szkoleń z kompetencji osobistych i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i społecznego.
Naszym studentom pomagamy zrealizować plany zawodowe i osobiste marzenia naukowe.
Posiadamy szeroką ofertę stypendialną.

 

Co zyskujesz, studiując u nas?

 • Naukę w jednej z najlepszych uczelni pedagogicznych w Polsce, czego potwierdzeniem jest m.in. certyfikat "Uczelnia Liderów" zdobywany corocznie w latach 2012-2015.
 • Umiejętności praktyczne, a nie tylko wiedzę.
 • Szansę na zdobycie satysfakcjonującej pracy.
 • Dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiających naukę.
 • Wysoką jakość kształcenia, która została potwierdzona przez pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich badanych kierunkach.
 • Możliwość pogodzenia pracy z nauką.
 • Możliwość uczestnictwa w projektach i przedsięwzięciach organizowanych na Uczelni.
 • Możliwość nauki w międzynarodowym środowisku w Polsce i za granicą (w ramach programu Erasmus+).

 

Uczelnia Korczaka wyróżnia się na tle innych szkół wyższych innowacyjnym podejściem do studiów, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy, kształtowaniem przedsiębiorczych postaw wśród studentów, kształceniem nowoczesnych humanistów rozumiejących rzeczywistość społeczną i gospodarczą.
Uczelnia jest jednym z liderów w wykorzystywaniu potencjału tkwiącego w e-learningu oraz mobile learningu. Z sukcesem wdraża system kształcenia oparty na coachingu, mentoring i tutoringu, polegający na wypracowywaniu ze studentami ich własnego, niepowtarzalnego stylu działania i wykorzystywaniu ich mocnych stron.

 

Kształcimy w sposób tradycyjny i zdalny (e-learning).

E-learning daje możliwość uczenia się za pośrednictwem platformy e-learningowej, dostępnej nie tylko na komputerach, ale i na urządzeniach przenośnych: smartfonach i tabletach. To nowoczesne rozwiązanie umożliwia wybór czasu i miejsca studiowania oraz indywidualnego dopasowania tempa nauki. Jest to zatem model kształcenia wolny od ograniczeń czasowych i przestrzennych.
Nasi studenci mają możliwość wyboru - czy chcą się kształcić metodą tradycyjną czy nowoczesną (zdalnie, system e-learning).
Proponujemy także kształcenie mieszane (blended learning) wykorzystujące metodę studiów stacjonarnych z elementami e-learningowymi i samokształceniem.

 

Nasza kadra to specjaliści w służbie studentów, doświadczeni, utytułowani i doskonalący swoje umiejętności naukowe i praktyczne, działający na polu badań naukowych i pracy akademickiej. To nauczyciele akademiccy z tytułem profesora i stopniem doktora habilitowanego lub doktora nauk humanistycznych.
Nasi wykładowcy to pasjonaci nauki, działający w środowisku akademickim i biznesowym, dzielący się wiedzą, umiejętnościami i indywidualnym podejściem do każdego studenta, czego najlepszym dowodem jest program mentoringu akademickiego, a więc podmiotowego podejścia do studenta w relacji uczeń - mistrz.

 

Tutoriale i mentoriale
Tutoriale i mentoriale to zajęcia indywidualne z nauczycielem akademickim, podczas których kładziemy nacisk na to, co w edukacji najważniejsze - na spotkanie ludzi. Dzięki bezpośredniej komunikacji na linii profesor - student, możliwe jest rozpoznanie, które talenty w jednostce szczególnie kształtować lub wzmacniać.
Tutoring i mentoring to doskonałe sposoby kształcenia przyszłych liderów społecznych, przede wszystkim dzięki powiązaniu edukacji z codziennym funkcjonowaniem ucznia.
Zastosowanie metody tutoringu i coachingu jest nowością w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Uczelnia Korczaka z powodzeniem wprowadziła zasady bliskiej współpracy pomiędzy studentami a kadrą naukowo-dydaktyczną opartą na zasadach tutoringu.

 

Uczelnie partnerskie
Uczelnia Korczaka oferuje swoim studentom niepowtarzalną możliwość odbycia części studiów na jednej z ponad 40 uczelni partnerskich zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej w ramach stypendium programu Erasmus+!
Od początku swojego istnienia współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, by umożliwić naszym studentom zdobywanie i poszerzanie wiedzy na uczelniach innych krajów.
Uczelnia posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa czyli podpisaną umowę z Komisją Europejską umożliwiającą wymianę studentów i nauczycieli akademickich z Uniwersytetami partnerskimi w całej Europie.
Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na jeden lub dwa semestry studiów, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.
Oferujemy Państwu niepowtarzalną możliwość odbycia części studiów na jednej z naszych uczelni partnerskich w Unii Europejskiej oraz otrzymania stypendium w ramach programu Erasmus+.

 

Prowadzimy studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe na kierunkach: pedagogika i pedagogika specjalna.

 

Sprawdź naszą ofertę

Oferta edukacyjna

Sprawdź naszą ofertę

 

PEDAGOGIKA
Kierunek przygotowujący do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania oraz wychowania dzieci i młodzieży, a także do kształcenia ludzi dorosłych czy opieki nad osobami starszymi. Pedagogika jest dziedziną interdyscyplinarną. Mając na uwadze hasło "człowiek uczy się przez całe życie", w ramach tego kierunku prezentujemy poszczególne modele edukacji, adekwatne do grona odbiorców i wymagań stawianych przez współczesne czasy.
To kierunek niezwykle odpowiedzialny, gdyż przekłada się bezpośrednio na proces kształtowania wiedzy i postaw jednostek. Kierunek studiów również dla tych, którzy widzą swoją przyszłość jako trener personalny działający w środowisku biznesowo-szkoleniowym, doradztwa zawodowego i rynku pracy.

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA
Kierunek, którego obiektem zainteresowań jest człowiek potrzebujący wsparcia osób trzecich. Przedmiotem pedagogiki specjalnej jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność przyczyn anomalii. Pedagogika specjalna to jeden z najbardziej zaawansowanych kierunków społecznych. Kształcimy na nim specjalistów potrafiących zdiagnozować i dobrać odpowiednie narzędzia terapii i opieki, łącząc wiedzę z nauk społecznych i medycznych.
Przed absolwentami tego kierunku stawiane są wyzwania związane ze szczególną troską o najsłabsze jednostki społeczne zmagające się z niepełnosprawnością.