Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie


ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa 45
Warszawa
woj. mazowieckie

tel. 228340431

www.awf.edu.pl