Menu

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni


ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
Gdynia
woj. pomorskie

tel. 586262751

www.amw.gdynia.pl


Opis

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. Rektorem-Komendantem AMW jest kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz. Uczelnia znajduje się w Gdyni, mieście województwa pomorskiego, tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP. Obiekty uczelniane tworzą zwarty kampus - wszystkie zajęcia odbywają się w położonych blisko siebie budynkach. Studenci nie muszą więc pokonywać zbyt dużych odległości.

 

Strukturę uczelni stanowią: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, a także trzy jednostki międzywydziałowe: Studium Języków Obcych, Studium Ogólnomorskie i Studium Ogólnowojskowe. Studenci wojskowi kształcą się na dwóch kierunkach: nawigacji oraz mechanice i budowie maszyn. Studenci cywilni mają z kolei do wyboru: nawigację, informatykę, oceanotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, pedagogikę oraz historię. W Akademii Marynarki Wojennej można również poszerzać swoją wiedzę na czternastu kierunkach studiów podyplomowych: zarządzaniu kryzysowym, zarządzaniu logistyką, zastosowaniu systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej, hydrografii, inżynierii systemów - komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa, systemy informacji przestrzennej, bezpieczeństwa morskich granic państwa, edukacji dla bezpieczeństwa, przygotowaniu pedagogicznym, ochronie danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych, marketingu politycznym, pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, zamówieniach publicznych oraz użyciu siły na morzu w prawie międzynarodowym. W Ośrodku Szkoleniowym AMW uczelnia organizuje kursy zgodnie z konwencją STCW 78/95, w tym kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne zatwierdzone przez IMO.

 

W roku akademickim 2009/2010 Akademia Marynarki Wojennej przeszkoliła ponad 7500 studentów, kursantów, oficerów. W październiku 2010 roku naukę rozpoczęło w niej prawie 2000 nowych studentów, a obecnie uczelnia kształci na I i II stopniu studiów prawie 5000 studentów. Liczba studentów systematycznie wzrasta, gdyż w roku 2010/2011 w uczelni wiedzę poszerzy około 8500 osób. W murach AMW studenci i kursanci zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona w szereg symulatorów wiernie oddających rzeczywistość morską. Do dyspozycji studentów są m.in. symulatory GMDSS, nawigacji, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii. Najnowocześniejszym i jednocześnie ciągle rozbudowywanym jest symulator mostka nawigacyjnego. Bazę dydaktyczną doskonale uzupełniają nowoczesne multimedialne sale wykładowe, hala sportowa i biblioteka. Uczelnia ma własne wydawnictwo, służbę zdrowia i Akademicki Ośrodek Szkoleniowy w m. Czernica.

 

Akademia Marynarki Wojennej stanowi zaplecze naukowo-badawcze morskiego rodzaju sił zbrojnych. Jej działalność naukowo-badawcza jest ściśle związana z potrzebami MW RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Szeroki profil badań prowadzonych w ostatnim okresie sprawia, że uzyskiwane rezultaty, mające często uniwersalny i unikalny charakter, znajdują swoje zastosowanie w gospodarce morskiej, przemyśle i ochronie środowiska. Uczelnia ma ugruntowaną w kraju i Europie pozycję ośrodka badawczo-naukowego. Sukcesami międzynarodowymi mogą pochwalić się podchorążowie, którzy regularnie reprezentują uczelnię na konferencjach i w zawodach sportowych we Francji, Turcji i Włoszech. Są aktualnymi mistrzami świata wojskowych akademickich szkół morskich, w konkurencji wielobój morski. Zawody co roku organizowane są przez Turecką Akademię Marynarki Wojennej.

 

Misją Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej na morzu poprzez: szerzenie wszechstronnej wiedzy, prowadzenie badań naukowych, kształcenie i wychowanie podchorążych i studentów cywilnych, a także doskonalenie żołnierzy zawodowych oraz pracowników administracji i gospodarki morskiej.

 

Historia Akademii MW rozpoczęła się 1 października 1922 roku, kiedy to Szef Departamentu dla Spraw Morskich wiceadmirał Kazimierz Porębski nakazał utworzyć Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej. Nowa szkoła powstała w Toruniu i składała się z jednego wydziału. Pierwszym jej komendantem został komandor porucznik Adam Mohuczy. 19 października 1928 roku zmieniono nazwę szkoły, przekształcając ją w Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej. Był to wyraz szacunku dla tradycji szkół wojskowych Królestwa Kongresowego. II wojna światowa w zasadzie nie przerwała procesu dydaktycznego. Już 25 listopada 1939 roku reaktywowano w Wielkiej Brytanii Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej. Mieściła się w bazie morskiej w Devonport na ORP "Gdynia", a w 1944 r. została przeniesiona do Okehampton. Naczelny dowódca Wojska Polskiego marszałek Polski Michał Rola-Żymierski 18 stycznia 1946 wydał rozkaz utworzenia wojskowej szkoły morskiej. Tak powstała Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej, która 11 czerwca 1955 roku została przekształcona w Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. Uczelnia nieustannie rozwijała się naukowo oraz dydaktycznie i 17 lipca 1987 roku otrzymała pełne prawa akademickie. Doprowadziło to do utworzenia Akademii Marynarki Wojennej, która do dziś kultywuje swoje przesłanie "AMOR PATRIAE SUPREMA LEX".

Oferta edukacyjna

Studia wojskowe na kierunkach:

 • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
  • Nawigacja
  specjalność - eksploatacja okrętowych systemów pokładowych
 • Wydział Mechaniczno-Elektryczny
  • mechanika i budowa maszyn
  specjalność - eksploatacja siłowni okrętowych

 

Studia cywilne na kierunkach (stacjonarne i niestacjonarne):

 • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
  Dla studentów cywilnych I stopnia trwają 8 semestrów.

  Po zakończeniu I semestru studenci wybierają wariant studiów:
  • morski - umożliwiający uzyskanie dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej absolwentom:
   a) studiów I stopnia nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na poziomie operacyjnym
   b) studiów II stopnia nabycie wiedzy teoretycznej na poziomie zarządzania
  • ogólny - przygotowujący absolwenta do pracy w administracji morskiej
   Po zakończeniu II semestru studenci wybierają specjalność. Aktualnie istnieje możliwość wyboru następujących specjalności:
   • informatyczne wspomaganie nawigacji
   • akustyka morza
   • hydrografia i Systemy Informacji Przestrzennej
   • nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim
 • nawigacja II stopień
  specjalność - nawigacja morska
 • informatyka I stopień
  specjalność - administracja sieciami komputerowymi
 • oceanotechnika I stopień
  specjalność - inżynieria i eksploracja środowiska morskiego

 

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

 • mechanika i budowa maszyn I stopień
  specjalności:
  • eksploatacja siłowni okrętowych
  • inżynierskie zastosowania komputerów
 • mechanika i budowa maszyn II stopień
  specjalności:
  • eksploatacja siłowni okrętowych
  • inżynierskie zastosowania komputerów
 • automatyka i robotyka I stopień
  specjalności:
  • elektroautomatyka okrętowa
  • informatyka stosowana
 • mechatronika I stopień
  specjalności:
  • eksploatacja systemów mechatronicznych
  • techniki komputerowe w mechatronice

 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

 • bezpieczeństwo narodowe I i II stopień
  specjalności:
  • bezpieczeństwo morskie państwa
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
  specjalności:
  • zarządzanie kryzysowe
  • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 • pedagogika I stopień
  specjalności:
  • wychowanie obronne i resocjalizacja
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • edukacja dla bezpieczeństwa
 • stosunki międzynarodowe I stopień
  specjalności:
  • bezpieczeństwo państwa w XXI wieku
  • samorząd w państwach Unii Europejskiej
 • stosunki międzynarodowe II stopień
  specjalności:
  • regiony świata
  • służby specjalne i policyjne
  • polityka edukacyjna i społeczna w UE i USA
  • bezpieczeństwo we współczesnym świecie
 • historia I stopień
  specjalności:
  • historia wojskowości
  • historia Europy
  • animacja historii i turystyka historyczna
  • Pomorzoznastwo

 

Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe na kierunkach:

 • Zastosowanie systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej
 • Hydrografia
 • Inżynieria systemów - komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Bezpieczeństwo morskich granic państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie logistyką
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Marketing polityczny
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych
 • Zamówienia publiczne
 • Użycie siły na morzu w prawie międzynarodowym

Galeria

890
890
891
891
892
892
893
893
894
894
895
895
896
896
897
897
Previous Next Play Pause
890 891 892 893 894 895 896 897