Menu

Politechnika Warszawska


Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Warszawa
woj. mazowieckie

tel. 222347412

www.pw.edu.pl


Opis

Politechnika Warszawska to miejsce ludzi kreatywnych. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami. Nasi studenci i absolwenci są innowatorami. Najlepsze wykształcenie techniczne w kraju czyni z nich najwyższej rangi specjalistów, poszukiwanych na rynku pracy.

 

Dlaczego Politechnika Warszawska?

 • Jesteśmy pierwsi! - tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej, przyznawany w Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw nieprzerwanie od 8 lat.
 • Połowa prezesów polskich firm to inżynierowie - większość z nich ukończyła PW.
 • Ponad 30 kierunków studiów, także studia w języku angielskim.
 • Współpraca z ponad 180 uczelniami zagranicznymi.
 • Największy w historii Polski projekt z zakresu R&D (badania i rozwój) - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT oraz prace uczelnianych centrów badawczych.
 • Jesteśmy w gronie najbardziej prodoktoranckich uczelni w kraju.
 • Ponad 100 kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich.
 • 89% absolwentów PW uważa się za szczęściarzy (Badanie Losów Absolwentów 2013).
 • Najstarsza polska uczelnia techniczna

 

PW w liczbach

 • Powierzchnia: 89 ha 75 arów 65 m2
 • Budynki przeznaczone do działalności naukowo-dydaktycznej: 40
 • Sale wykładowe: 256
 • Sale ćwiczeniowo-audytoryjne: 319
 • Sale ćwiczeniowo-laboratoryjne: 1 038
 • Liczba miejsc w domach studenckich: 6051
 • Wydziały: 19
 • Kolegium: 1
 • Studenci: 34 030
 • Doktoranci: 1 179
 • Studenci wyjeżdżający za granicę: 425
 • Studenci przyjeżdżający z zagranicy: 319
 • Studenci studiów w językach obcych: 1 529
 • Nauczyciele akademiccy: 2153
 • Nauczyciele posiadający tytuł naukowy profesora: 228
 • Nauczyciele posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego: 288
 • Nauczyciele posiadający stopień naukowy doktora: 1 212
 • Woluminy w bibliotece, zasoby elektroniczne: 1 151 685
 • Projekty badawcze krajowe: 574
 • Umowy o współpracy międzynarodowej: 573

 

Nauka, kultura i rozrywka to uczelniane życie w całej okazałości.

 

W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Projekty te mają pionierski charakter i budzą zainteresowanie inwestorów zewnętrznych:

 • PW-Sat - pierwszy polski satelita wyniesiony na orbitę.
 • HUSAR - robot księżycowy startujący w zawodach NASA Lubanotics.
 • Kropelka - ekologiczny pojazd, który 1 litr paliwa zamienia na setki przejechanych kilometrów.

 

Studenci Politechniki Warszawskiej mają możliwość realizacji swoich zainteresowań wykraczających poza studiowanie na uczelni technicznej poprzez działalność w zespołach artystycznych:

 • Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej
 • Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
 • Zespół Tańca Ludowego "Masovia" Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku
 • Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej "The Engineers Band"
 • Teatr Politechniki Warszawskiej
 • Bądź mediach studenckich:
 • Studencka Telewizja Internetowa - TVPW
 • Studencki Portal Internetowy - Polibuda.info
 • Radio studentów PW - Radioaktywne
 • Miesięcznik Kulturalny Studentów PW - Ipewu

 

Jednostką, która organizuje i prowadzi zajęcia sportowe jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, które wraz z Klubem Uczelnianym Akademicki Związek Sportowy dba o wychowanie fizyczne studentów oraz popularyzuje masowe uprawianie sportu. Zawodnicy AZS PW uczestniczą regularnie w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej.

Oferta edukacyjna

Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH
Kierunek - Administracja
Studia I stopnia - licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Bez specjalności
Kierunek - Bezpieczeństwo Narodowe
Studia I stopnia - licencjackie 6 semestrów
Bez specjalności

 

Wydział ARCHITEKTURY
Kierunek - Architektura i Urbanistyka
Studia I stopnia - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Bez specjalności
Architecture and Urban Planing
Studia II stopnia w języku angielskim - magisterskie 4 semestry
Specjalność:

 • architecture for society of knowledge

 

Wydział CHEMICZNY
Kierunek - Biotechnologia
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • biotechnologia chemiczna - leki i kosmetyki
 • biotechnologia przemysłowa
 • biotechnologia w inżynierii środowiska
 • mikrobioanalityka

Biotechnology
Studia II stopnia w języku angielskim - magisterskie 3 semestry
Specjalność:

 • applied biotechnology

 

Kierunek - Technologia Chemiczna
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • analityka i fizykochemia procesów i materiałów
 • funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne
 • synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe

 

Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH 1)
Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Bez specjalności
Kierunek - Elektronika
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • elektronika i informatyka w medycynie
 • elektronika i inżynieria komputerowa

Specjalności na studiach II stopnia:

 • elektronika i informatyka w medycynie
 • mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
 • mikrosystemy i systemy elektroniczne

Kierunek - Informatyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności:

 • inżynieria systemów informatycznych
 • systemy informacyjno-decyzyjne

Kierunek - Inżynieria Biomedyczna
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Bez specjalności
Kierunek - Telekomunikacja
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • radiokomunikacja i techniki multimedialne
 • systemy i sieci telekomunikacyjne
 • teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji

Specjalności na studiach II stopnia:

radiokomunikacja i techniki multimedialne

 • systemy telekomunikacyjne

Electrical and Computer Engineering 2)
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności:

 • computer systems and networks
 • telecommunications

 

Wydział ELEKTRYCZNY
Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalność:

 • automatyka

Kierunek - Elektrotechnika
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • automatyka i inżynieria komputerowa
 • elektroenergetyka
 • elektromechatronika
 • elektrotechnika stosowana

Kierunek - Informatyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • inżynieria informatyczna systemów technicznych
 • inżynieria komputerowa
 • inżynieria oprogramowania

Electrical Engineering
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry;
Bez specjalności

 

Wydział FIZYKI
Kierunek - Fizyka Techniczna
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • fizyka komputerowa
 • fizyka medyczna
 • materiały i nanostruktury
 • optoelektronika

Specjalności na studiach II stopnia:

 • ekologiczne źródła energii
 • fizyka medyczna
 • fizyka i technika jądrowa
 • fotonika
 • informatyka optyczna
 • modelowanie układów złożonych
 • nanostruktury

Kierunek - Fotonika
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów
Bez specjalności

 

Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII
Kierunek - Geodezja i Kartografia
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia: 3)

 • fotogrametria i teledetekcja
 • geodezja i nawigacja satelitarna
 • geodezja inżynieryjno-przemysłowa
 • kartografia i systemy informacji geograficznej
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • systemy informacji przestrzennej

Kierunek - Gospodarka Przestrzenna
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie trwające 3 semestry, dla kandydatów z dyplomem inżyniera.
Bez specjalności

 

Wydział INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
Kierunek - Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • inżynieria bioprocesowa
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria procesów ochrony środowiska
 • inżynieria procesów przetwórstwa polimerów
 • procesy i produkty biomedyczne

 

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ
Kierunek - Budownictwo
Studia I stopnia - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • budownictwo energooszczędne
 • inżynieria komunikacyjna
 • inżynieria produkcji budowlanej
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie

Specjalności na studiach II stopnia:

 • drogi szynowe
 • inżynieria komunikacyjna
 • inżynieria produkcji budowlanej
 • inżynieria zrównoważonego rozwoju w budownictwie
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie

Civil Engineering 2)
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalność:

 • Civil Engineering Structures

Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Kierunek - Inżynieria Materiałowa
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • biomateriały
 • inżynieria powierzchni
 • nanomateriały i nanotechnologie materiałowe
 • nowoczesne materiały konstrukcyjne
 • zaawansowane materiały funkcjonalne

 

Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI
Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • automatyzacja procesów wytwórczych
 • elastyczne systemy wytwarzania

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • inżynieria produkcji
 • techniki wytwarzania

Specjalności na studiach II stopnia:

 • biomechanika inżynierska
 • inżynieria produkcji
 • komputerowe projektowanie maszyn i procesów technologicznych
 • obrabiarki CNC
 • technologie poligrafii
 • technologie metali i tworzyw sztucznych
 • uzbrojenie

 

Kierunek - Papiernictwo i Poligrafia
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności:

 • eksploatacja maszyn poligraficznych (tylko na studiach I stopnia)
 • technologia poligrafii

Kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • informatyczne systemy zarządzania
 • inżynieria procesów produkcyjnych
 • systemy CAD-CAM
 • zarządzanie produkcją

Specjalność na studiach II stopnia:

 • zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej

 

Kierunek - Management and Production Engineering
Studia II stopnia w języku angielskim - magisterskie 3 semestry
Specjalność :

 • global production engineering and management (zajęcia w języku angielskim)

 

Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Kierunek - Inżynieria Środowiska
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • bioinżynieria
 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo
 • gospodarka odpadami
 • inżynieria sanitarna i wodna

Specjalności na studiach II stopnia:

 • bioinżynieria
 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja
 • gospodarka odpadami
 • inżynieria gazownictwa
 • inżynieria wodna
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Kierunek - Ochrona Środowiska
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów - bez specjalności
Studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności na studiach II stopnia:

 • ekoinżynieria
 • informacja i zarządzanie w ochronie środowiska
 • ochrona i kształtowanie środowiska

Environmental Engineering 2)
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry;
Studia I stopnia - bez specjalności
Specjalność na studiach II stopnia:

 • environment protection engineering

 

Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH
Kierunek - Matematyka
Studia I stopnia - licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • matematyka w naukach informacyjnych
 • matematyka w naukach technicznych
 • matematyka w ubezpieczeniach i finansach
 • statystyka matematyczna i analiza danych

Kierunek - Informatyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • metody sztucznej inteligencji
 • projektowanie systemów CAD-CAM

Computer Science 2) Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry Specjalności:

 • artificial intelligence
 • computing in business and economics

 

Wydział MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA
Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • biorobotyka
 • robotyka

Kierunek - Energetyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • chłodnictwo i klimatyzacja
 • energetyka jądrowa (tylko studia II stopnia, 4 semestry)
 • maszyny i urządzenia energetyczne
 • odnawialne źródła i przetwarzanie energii
 • systemy informatyczne w energetyce

Kierunek - Lotnictwo i Kosmonautyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • automatyka i systemy lotnicze
 • kosmonautyka
 • napędy lotnicze
 • statki powietrzne

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • mechanika stosowana

Aerospace Engineering 3)
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności

Power Engineering 3)
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności

 

Wydział MECHATRONIKI
Przyjęcia i studia na I roku studiów I stopnia są wspólne dla kierunków Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika. Podział na kierunki po drugim semestrze.
Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • automatyka
 • informatyka przemysłowa
 • robotyka

Kierunek - Mechatronika
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • elektroniczne systemy pomiarowe
 • inżynieria fotoniczna
 • inżynieria jakości
 • inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych
 • mikromechanika
 • techniki multimedialne
 • urządzenia elektromedyczne

Specjalności na studiach II stopnia:

 • elektroniczne systemy pomiarowe
 • inżynieria fotoniczna
 • inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych
 • metrologia i inżynieria jakości
 • mikromechanika
 • techniki multimedialne

Kierunek - Inżynieria Biomedyczna
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalność na studiach I stopnia:

 • aparatura medyczna

Studia II stopnia: Bez specjalności

Mechatronics 4)
Studia w języku angielskim I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalność:

 • photonics engineering

 

Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Kierunek - Edukacja Techniczno-Informatyczna
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów
Specjalność:

 • nauczanie techniki i technologii informacyjnych

Kierunek - Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów
Specjalności:

 • pojazdy autonomiczne
 • pojazdy ekologiczne
 • pojazdy niekonwencjonalne

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • automatyzacja maszyn i systemów transportowych
 • maszyny robocze
 • nadwozia pojazdów
 • napędy hybrydowe
 • pojazdy
 • silniki spalinowe
 • wibroakustyka
 • wspomaganie komputerowe prac inżynierskich

Specjalności na studiach II stopnia:

 • diagnostyka i bezpieczeństwo
 • dynamika maszyn
 • podstawowe problemy budowy maszyn i pojazdów

Kierunek - Mechatronika
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • konstrukcje inteligentne
 • mechatronika maszyn roboczych
 • mechatronika pojazdów
 • mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

 

Wydział TRANSPORTU
Kierunek - Transport
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu
 • inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
 • logistyka i technologia transportu kolejowego
 • logistyka i technologia transportu samochodowego
 • logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
 • sterowanie ruchem drogowym
 • sterowanie ruchem kolejowym
 • sterowanie ruchem lotniczym
 • telematyka transportu

Specjalności na studiach II stopnia:

 • audyt logistyczny
 • diagnostyka samochodowa
 • inteligentne systemy transportowe
 • inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
 • logistyka i technologia transportu kolejowego
 • logistyka i technologia transportu samochodowego
 • logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
 • rzeczoznawstwo samochodowe
 • sterowanie ruchem drogowym
 • sterowanie ruchem kolejowym
 • sterowanie ruchem lotniczym

 

Wydział ZARZĄDZANIA
Kierunek - Zarządzanie
Studia I stopnia - licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • finanse i ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • zarządzanie innowacjami i informatyka gospodarcza

Specjalności na studiach II stopnia:

 • gospodarka cyfrowa w zintegrowanej Europie
 • inżynieria zrównoważonego rozwoju w budownictwie
 • przedsiębiorstwo produkcyjne na rynkach międzynarodowych
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie

Kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • jakość i informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • zarządzanie produkcją i środowiskiem pracy

Specjalności na studiach II stopnia:

 • bezpieczeństwo i jakość w środowisku pracy
 • inżynieria i bezpieczeństwo systemów produkcyjnych
 • zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

Management 2)
Studia w języku angielskim I stopnia - licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalność na studiach I stopnia:

 • innovative management

Specjalność na studiach II stopnia:

 • management of sustainable enterprise

 

STUDIA PROWADZONE W FILII W PŁOCKU

 

Wydział BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII (w Płocku)
Kierunek - Budownictwo
Studia I stopnia - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalność na studiach I stopnia:

 • budownictwo ogólne

Specjalność na studiach II stopnia:

 • konstrukcje budowlane

Kierunek - Inżynieria Środowiska
Studia I stopnia - inżynierskie 8 semestrów
Specjalność:

 • urządzenia sanitarne

Studia w tym zakresie można kontynuować jako studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalność:

 • budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej

Kierunek - Technologia Chemiczna Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry Specjalność na studiach I stopnia:

 • technologia tworzyw sztucznych
 • technologia produktów naftowych

Specjalności na studiach II stopnia:

 • informatyzacja technologii chemicznej
 • technologia tworzyw sztucznych
 • technologia produktów naftowych

 

KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH (w Płocku)
Kierunek - Ekonomia
Studia I stopnia - licencjackie 6 semestrów
Specjalności:

 • gospodarka przemysłowa
 • informatyka w ekonomii

 

Informacje dodatkowe:
1) Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na kierunkach: Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja oraz w języku angielskim - Electrical and Computer Engineering, objęte są w pełni semestralnym system studiów (kolejne grupy studentów rozpoczynają studia zarówno w semestrze zimowym, jak i w letnim i w obu semestrach realizowane są wszystkie zajęcia). Część studentów przyjętych na I rok studiów rozpocznie zajęcia w październiku 2013 roku, natomiast część w lutym 2014. Przy zapisach kandydaci mogą wybrać niezależnie obie opcje dotyczące terminu rozpoczęcia studiów lub mogą poprzestać na wybraniu tylko jednej z nich. Studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna rozpoczynają się dla wszystkich studentów w październiku i są prowadzone wspólnie z Wydziałem Mechatroniki według jednolitego programu.
2) Studia z dopłatą za prowadzenie zajęć w języku obcym.
3) Studia z dopłatą za prowadzenie zajęć w języku obcym; oferowana jest pula miejsc bezpłatnych w ramach programu POKL.

Galeria

172
172
178
178
2317
2317
2318
2318
2319
2319
2320
2320
2321
2321
2322
2322
2323
2323
2324
2324
2325
2325
2328
2328
2329
2329
2330
2330
2331
2331
2332
2332
2333
2333
2334
2334
2335
2335
2336
2336
Previous Next Play Pause
172 178 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336