Menu

Politechnika Warszawska


Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Warszawa
woj. mazowieckie

tel. 222347412

www.pw.edu.pl


Opis

Politechnika Warszawska to miejsce ludzi kreatywnych. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami. Nasi studenci i absolwenci są innowatorami. Najlepsze wykształcenie techniczne w kraju czyni z nich najwyższej rangi specjalistów, poszukiwanych na rynku pracy.

 

Dlaczego Politechnika Warszawska?

 • Jesteśmy pierwsi! - tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej, przyznawany w Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw nieprzerwanie od 8 lat.
 • Połowa prezesów polskich firm to inżynierowie - większość z nich ukończyła PW.
 • Ponad 30 kierunków studiów, także studia w języku angielskim.
 • Współpraca z ponad 180 uczelniami zagranicznymi.
 • Największy w historii Polski projekt z zakresu R&D (badania i rozwój) - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT oraz prace uczelnianych centrów badawczych.
 • Jesteśmy w gronie najbardziej prodoktoranckich uczelni w kraju.
 • Ponad 100 kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich.
 • 89% absolwentów PW uważa się za szczęściarzy (Badanie Losów Absolwentów 2013).
 • Najstarsza polska uczelnia techniczna

 

PW w liczbach

 • Powierzchnia: 89 ha 75 arów 65 m2
 • Budynki przeznaczone do działalności naukowo-dydaktycznej: 40
 • Sale wykładowe: 256
 • Sale ćwiczeniowo-audytoryjne: 319
 • Sale ćwiczeniowo-laboratoryjne: 1 038
 • Liczba miejsc w domach studenckich: 6051
 • Wydziały: 19
 • Kolegium: 1
 • Studenci: 34 030
 • Doktoranci: 1 179
 • Studenci wyjeżdżający za granicę: 425
 • Studenci przyjeżdżający z zagranicy: 319
 • Studenci studiów w językach obcych: 1 529
 • Nauczyciele akademiccy: 2153
 • Nauczyciele posiadający tytuł naukowy profesora: 228
 • Nauczyciele posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego: 288
 • Nauczyciele posiadający stopień naukowy doktora: 1 212
 • Woluminy w bibliotece, zasoby elektroniczne: 1 151 685
 • Projekty badawcze krajowe: 574
 • Umowy o współpracy międzynarodowej: 573

 

Nauka, kultura i rozrywka to uczelniane życie w całej okazałości.

 

W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Projekty te mają pionierski charakter i budzą zainteresowanie inwestorów zewnętrznych:

 • PW-Sat - pierwszy polski satelita wyniesiony na orbitę.
 • HUSAR - robot księżycowy startujący w zawodach NASA Lubanotics.
 • Kropelka - ekologiczny pojazd, który 1 litr paliwa zamienia na setki przejechanych kilometrów.

 

Studenci Politechniki Warszawskiej mają możliwość realizacji swoich zainteresowań wykraczających poza studiowanie na uczelni technicznej poprzez działalność w zespołach artystycznych:

 • Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej
 • Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
 • Zespół Tańca Ludowego "Masovia" Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku
 • Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej "The Engineers Band"
 • Teatr Politechniki Warszawskiej
 • Bądź mediach studenckich:
 • Studencka Telewizja Internetowa - TVPW
 • Studencki Portal Internetowy - Polibuda.info
 • Radio studentów PW - Radioaktywne
 • Miesięcznik Kulturalny Studentów PW - Ipewu

 

Jednostką, która organizuje i prowadzi zajęcia sportowe jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, które wraz z Klubem Uczelnianym Akademicki Związek Sportowy dba o wychowanie fizyczne studentów oraz popularyzuje masowe uprawianie sportu. Zawodnicy AZS PW uczestniczą regularnie w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej.

Oferta edukacyjna

Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH
Kierunek - Administracja
Studia I stopnia - licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Bez specjalności

 

Wydział ARCHITEKTURY
Kierunek - Architektura i Urbanistyka
Studia I stopnia - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Bez specjalności
Architecture and Urban Planing
Studia II stopnia w języku angielskim - magisterskie 4 semestry
Specjalność:

 • architecture for society of knowledge

 

Wydział CHEMICZNY
Kierunek - Biotechnologia
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 lub 4 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • biotechnologia chemiczna - leki i kosmetyki
 • biotechnologia przemysłowa
 • biotechnologia w inżynierii środowiska
 • mikrobioanalityka

Biotechnology
Studia II stopnia w języku angielskim - magisterskie 3 semestry
Specjalność:

 • applied biotechnology

 

Kierunek - Technologia Chemiczna
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 lub 4 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • analityka i fizykochemia procesów i materiałów
 • funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne
 • synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe
 • Nanomateriały i Nanotechnologie
  (specjalność realizowana wspólnie z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz z Wydziałem Inżynierii Materiałowej w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych)

 

Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH 1)
Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Bez specjalności
Kierunek - Elektronika
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • elektronika i informatyka w medycynie
 • elektronika i inżynieria komputerowa

Specjalności na studiach II stopnia:

 • elektronika i informatyka w medycynie
 • mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
 • mikrosystemy i systemy elektroniczne

Kierunek - Informatyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności:

 • inżynieria systemów informatycznych
 • systemy informacyjno-decyzyjne

Kierunek - Inżynieria Biomedyczna
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Bez specjalności
Kierunek - Telekomunikacja
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • radiokomunikacja i techniki multimedialne
 • systemy i sieci telekomunikacyjne
 • teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji

Specjalności na studiach II stopnia:

 • radiokomunikacja i techniki multimedialne
 • telekomunikacja

Computer Science*
(* Przyjęcia i studia na I roku, dotyczy również kierunku Telecommunication, odbywają się pod nazwą Information and Communications Technology (ICT). Podział na kierunki następuje po drugim semestrze)
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności:

 • computer systems and networks

 

Telecommunication*
(* Przyjęcia i studia na I roku, dotyczy również kierunku Computer Science, odbywają się pod nazwą Information and Communications Technology (ICT). Podział na kierunki następuje po drugim semestrze)
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności:

 • computer systems and networks

 

Wydział ELEKTRYCZNY
Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalność:

 • automatyka

Kierunek - Elektrotechnika
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • elektromechatronika pojazdów i maszyny elektryczne
 • elektronika przemysłowa
 • technika świetlna i multimedialna
 • technika wysokich napięć i kompatybilność elektromagnetyczna

Kierunek - Informatyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • inżynieria informatyczna systemów technicznych
 • inżynieria komputerowa
 • inżynieria oprogramowania

Electrical Engineering
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry;
Bez specjalności

 

Wydział FIZYKI
Kierunek - Fizyka Techniczna
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • fizyka komputerowa
 • fizyka medyczna
 • materiały i nanostruktury
 • optoelektronika

Specjalności na studiach II stopnia:

 • ekologiczne źródła energii
 • fizyka medyczna
 • fizyka i technika jądrowa
 • fotonika
 • informatyka optyczna
 • modelowanie układów złożonych
 • nanostruktury

Kierunek - Fotonika
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów
Bez specjalności

 

Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII
Kierunek - Geodezja i Kartografia
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • fotogrametria i teledetekcja
 • geodezja i nawigacja satelitarna
 • geodezja inżynieryjno-przemysłowa
 • kartografia i systemy informacji geograficznej
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • systemy informacji przestrzennej

Kierunek - Gospodarka Przestrzenna
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie trwające 3 semestry, dla kandydatów z dyplomem inżyniera.

Specjalności na studiach I stopnia:

 • środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Specjalności na studiach II stopnia:

 • środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

 

Wydział INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
Kierunek - Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • bioinżynieria
 • inżynieria procesów ochrony środowiska
 • inżynieria procesów ochrony środowiska
 • inżynieria procesów przemysłowych
 • nanomateriały i nanotechnologie
  (specjalność realizowana wspólnie z wydziałem chemicznym oraz z wydziałem inżynierii materiałowej w ramach szkoły zaawansowanych technologii chemicznych i materiałowych)

 

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ
Kierunek - Budownictwo
Studia I stopnia - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • budownictwo energooszczędne
 • inżynieria komunikacyjna
 • inżynieria produkcji budowlanej
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie

Specjalności na studiach II stopnia:

 • drogi szynowe
 • inżynieria komunikacyjna
 • inżynieria produkcji budowlanej
 • inżynieria zrównoważonego rozwoju w budownictwie
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie:
  • konstrukcje budowlane
  • mosty i budowle podziemne
  • teoria konstrukcji

Civil Engineering
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • civil engineering structures
 • construction engineering and management
 • transportation engineering

Specjalności na studiach II stopnia:

 • civil engineering structures

 

Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Kierunek - Inżynieria Materiałowa
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • biomateriały
 • inżynieria powierzchni
 • zaawansowane materiały funkcjonalne
 • nowoczesne materiały konstrukcyjne
 • nanomateriały i nanotechnologie
  (specjalność realizowana wspólnie z wydziałem chemicznym oraz z wydziałem inżynierii chemicznej i procesowej w ramach szkoły zaawansowanych technologii chemicznych i materiałowych)

 

Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI
Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • automatyzacja procesów wytwórczych
 • elastyczne systemy wytwarzania

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • inżynieria produkcji
 • techniki wytwarzania

Specjalności na studiach II stopnia:

 • inżynieria produkcji
 • komputerowe projektowanie maszyn i procesów technologicznych
 • obrabiarki cnc
 • technologie metali i tworzyw sztucznych
 • uzbrojenie
 • biomechanika inżynierska

 

Kierunek - Papiernictwo i Poligrafia
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności:

 • eksploatacja maszyn poligraficznych (tylko na studiach I stopnia)
 • technologia poligrafii

Specjalności na studiach II stopnia:

 • technologia poligrafii

Kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • informatyczne systemy zarządzania
 • inżynieria procesów produkcyjnych
 • systemy CAD-CAM
 • zarządzanie produkcją

Specjalność na studiach II stopnia:

 • zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej

 

Kierunek - Management and Production Engineering
Studia II stopnia w języku angielskim - magisterskie 3 semestry
Specjalność :

 • global production engineering and management (zajęcia w języku angielskim)

 

Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Kierunek - Inżynieria Środowiska
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo
 • gospodarka odpadami
 • inżynieria sanitarna i wodna

Specjalności na studiach II stopnia:

 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja
 • gospodarka odpadami
 • inżynieria gazownictwa
 • inżynieria wodna
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Kierunek - Ochrona Środowiska
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów - bez specjalności
Studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności na studiach II stopnia:

 • ekoinżynieria
 • informacja i zarządzanie w ochronie środowiska
 • ochrona i kształtowanie środowiska

Environmental Engineering
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry;
Studia I stopnia - bez specjalności
Specjalność na studiach II stopnia:

 • environment protection engineering

 

Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH
Kierunek - Matematyka
Studia I stopnia - licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • matematyka w naukach informacyjnych
 • matematyka w naukach technicznych
 • matematyka w ubezpieczeniach i finansach
 • statystyka matematyczna i analiza danych

Kierunek - Informatyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności na studiach I stopnia
Specjalności na studiach II stopnia:

 • metody sztucznej inteligencji
 • projektowanie systemów CAD-CAM

Computer Science
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry Specjalności:

 • artificial intelligence
 • business intelligence system development

 

Wydział MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA
Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • biorobotyka i biomechanika
 • robotyka

Specjalności na studiach II stopnia:

 • biorobotyka i biomechanika
 • robotyka
 • robotics - zajęcia w języku angielskim

Kierunek - Energetyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • chłodnictwo i klimatyzacja
 • systemy i urządzenia energetyczne
 • zrównoważona energetyka

Specjalności na studiach II stopnia:

 • chłodnictwo i klimatyzacja
 • nuclear power engineering
 • systemy i urządzenia energetyczne
 • zrównoważona energetyka

Kierunek - Lotnictwo i Kosmonautyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • automatyka i systemy lotnicze
 • kosmonautyka
 • napędy lotnicze
 • statki powietrzne

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice

Aerospace Engineering
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności

Power Engineering
Studia I stopnia w języku angielskim - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Bez specjalności

 

Wydział MECHATRONIKI
Przyjęcia i studia na I roku studiów I stopnia są wspólne dla kierunków Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika. Podział na kierunki po drugim semestrze.
Kierunek - Automatyka i Robotyka
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • automatyka
 • informatyka przemysłowa
 • robotyka

Kierunek - Mechatronika
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • elektroniczne systemy pomiarowe
 • inżynieria fotoniczna
 • inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych
 • mikromechanika
 • techniki multimedialne
 • urządzenia elektromedyczne
 • współrzędnościowe systemy pomiarowe

Specjalności na studiach II stopnia:

 • elektroniczne systemy pomiarowe
 • inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych
 • mikromechanika
 • techniki multimedialne
 • współrzędnościowe systemy pomiarowe
 • inżynieria fotoniczna

Kierunek - Inżynieria Biomedyczna
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalność na studiach I i II stopnia:

 • aparatura medyczna

Mechatronics
Studia w języku angielskim I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalność:

 • photonics engineering

 

Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Kierunek - Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów
Specjalności:

 • pojazdy autonomiczne
 • pojazdy ekologiczne
 • pojazdy niekonwencjonalne

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • automatyzacja maszyn i systemów transportowych
 • maszyny robocze
 • nadwozia pojazdów
 • napędy hybrydowe
 • pojazdy
 • silniki spalinowe
 • wibroakustyka
 • wspomaganie komputerowe prac inżynierskich

Kierunek - Mechatronika
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • konstrukcje inteligentne
 • mechatronika maszyn roboczych
 • mechatronika pojazdów
 • mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Kierunek - Electric and hybrid vehicles engineering*
(* studia te będą uruchomione, jeśli liczba zakwalifikowanych będzie nie mniejsza niż 25 osób)

Studia w języku angielskim I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności:

 • ecological vehicles
 • autonomous vehicles
 • unconvencional vehicles

Wydział TRANSPORTU
Kierunek - Transport
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu
 • inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
 • logistyka i technologia transportu kolejowego
 • logistyka i technologia transportu samochodowego
 • logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
 • sterowanie ruchem drogowym
 • sterowanie ruchem kolejowym
 • sterowanie ruchem lotniczym
 • telematyka transportu

Specjalności na studiach II stopnia:

 • audyt logistyczny
 • diagnostyka samochodowa
 • inteligentne systemy transportowe
 • inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
 • logistyka i technologia transportu kolejowego
 • logistyka i technologia transportu samochodowego
 • logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
 • rzeczoznawstwo samochodowe
 • sterowanie ruchem drogowym
 • sterowanie ruchem kolejowym
 • sterowanie ruchem lotniczym

 

Wydział ZARZĄDZANIA
Kierunek - Zarządzanie
Studia I stopnia - licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • ergonomia i środowisko pracy
 • finanse i zarządzanie ryzykiem
 • informatyka gospodarcza
 • kwalitologia i inżynieria jakości
 • zarządzanie innowacjami
 • zarządzanie produkcją
 • zarządzanie strategiczne

Specjalności na studiach II stopnia:

 • ergonomia i środowisko pracy
 • gospodarka cyfrowa
 • projakościowe systemy zarządzania
 • przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych
 • rynki i instytucje finansowe
 • systemy produkcyjne i logistyczne
 • transfer wiedzy i technologii

Kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalności na studiach I stopnia:

 • ergonomia i środowisko pracy
 • finanse i zarządzanie ryzykiem
 • informatyka gospodarcza
 • kwalitologia i inżynieria jakości
 • zarządzanie innowacjami
 • zarządzanie produkcją
 • zarządzanie strategiczne

Specjalności na studiach II stopnia:

 • ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • gospodarka cyfrowa
 • projakościowe systemy zarządzania
 • przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych
 • rynki i instytucje finansowe
 • systemy produkcyjne i logistyczne
 • transfer wiedzy i technologii

Management
Studia w języku angielskim II stopnia - magisterskie 4 semestry
Specjalność:

 • management of sustainable enterprise

 

STUDIA PROWADZONE W FILII W PŁOCKU

 

Wydział BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII (w Płocku)
Kierunek - Budownictwo
Studia I stopnia - inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalność na studiach I stopnia:

 • budownictwo ogólne

Specjalność na studiach II stopnia:

 • konstrukcje budowlane

Kierunek - Inżynieria Środowiska
Studia I stopnia - inżynierskie 8 semestrów
Specjalność:

 • urządzenia sanitarne

Studia w tym zakresie można kontynuować jako studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry
Specjalność:

 • budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej

Kierunek - Technologia Chemiczna
Studia I stopnia - inżynierskie 7 semestrów i studia II stopnia - magisterskie 3 semestry Specjalność na studiach I stopnia:

 • technologia tworzyw sztucznych
 • technologia produktów naftowych

Specjalności na studiach II stopnia:

 • informatyzacja technologii chemicznej
 • technologia tworzyw sztucznych
 • technologia produktów naftowych

 

KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH (w Płocku)
Kierunek - Ekonomia
Studia I stopnia - licencjackie 6 semestrów
Specjalności:

 • gospodarka przemysłowa
 • finanse i rachunkowość

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

 

Wydział Kierunki studiów

Liczba miejsc na studiach
niestacjonarnych:

w - wieczorowych

z - zaocznych

od paźdz. od lutego
Administracji i Nauk Społecznych Administracja z 200  
Architektury Architektura i Urbanistyka w 95  
Elektroniki i Technik Informacyjnych Elektronika i Telekomunikacja

z 60*

w 30

z 60*
Elektryczny Elektrotechnika z 240  
Informatyka z 70*  
Geodezji i Kartografii Geodezja i Kartografia

z 120

w 30

 
Gospodarka Przestrzenna

z 90

w 30

 
Inżynierii Lądowej Budownictwo z 150  
Inżynierii Materiałowej Inżynieria Materiałowa z 25  
Inżynierii Produkcji Mechanika i Budowa Maszyn z 60  
Papiernictwo i Poligrafia z 60  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji z 90  
Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska z 150  
Matematyki i Nauk Informacyjnych Matematyka z 40  
Mechaniczny Energetyki  i Lotnictwa Mechanika i Budowa Maszyn z 80  
Mechatroniki

Automatyka i Robotyka,

Mechatronika (przyjęcia wspólne)

z 90  
Automatyka i Robotyka z 30*  
Samochodów i Maszyn Roboczych Mechanika i Budowa Maszyn z 90  
Mechatronika z 30  
Inżynieria Rzeczoznawstwa
Samochodowego
z 30  
Transportu Transport z 135 z 135
Zarządzania Zarządzanie z 120  
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji z 120  
Budownictwa, Mechaniki 
i Petrochemii (w Płocku)
Budownictwo z 90  
Inżynieria Środowiska z 60  
Mechanika i Budowa Maszyn z 70  
Technologia Chemiczna z 40  
Kolegium Nauk Ekonomicznych
i Społecznych (w Płocku)
Ekonomia z 90  

* - studia na odległość (przez Internet)