Przedmiotem badań stosunków międzynarodowych są wszelkie stosunki społeczne, które kształtują się pomiędzy państwami i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. W Polsce są one samodzielnym kierunkiem studiów od 1991.

Bez wątpienia stosunki międzynarodowe to dyscyplina akademicka wysoce interdyscyplinarna. Politologia, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia to tylko niektóre dziedziny nauki, których dorobek wykorzystywany jest przez badaczy stosunków międzynarodowych.

Decydując się na kierunek stosunki międzynarodowe można zatem być pewnym, że w programie studiów pojawią się przedmioty z przeróżnych dziedzin nauki, co gwarantuje absolwentom wszechstronne wykształcenie.
Oryginalność kierunku wiąże się z kontaktem z wybitnymi osobowościami ze świata polityki i dyplomacji oraz możliwość podjęcia praktyk, gwarantujących przyszłą pracę.
W związku z postępującą integracją Unii Europejskiej zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników, którzy potrafią sprawnie poruszać się na arenie międzynarodowej. Absolwenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu ogólnie pojętych stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i światowym. Oprócz wiedzy teoretycznej mają także szansę ćwiczyć praktyczne umiejętności, jak np. zdolność prowadzenia dyskusji, rozwiązywania konfliktów czy zasady savoir-vivre. Duży nacisk kładzie się oczywiście na naukę języków obcych, często są to dwa języki europejskie oraz jeden pozaeuropejski, np. japoński, hinduski.
Europeistyka to studia nad Europą w bardzo różnych wymiarach. Choć przedmiot studiów jest dość jednoznaczny, to płaszczyzny jego poznania są niezwykle bogate. Aby w pełni zrozumieć istotę i naturę Starego Kontynentu, trzeba patrzeć z wielu perspektyw jednocześnie, nie bojąc się łączyć ich ze sobą oraz wyciągać wnioski, pochodzące z analizy wielu różnych procesów. Jakie dziedziny mogą wytworzyć pełny obraz skomplikowanych gospodarczych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych relacji między państwami i organizacjami funkcjonującymi na terenie Europy? Budowa rzetelnej wiedzy o Europie oparta jest o socjologię, politologię, administrację, prawo, geografię, geopolitykę, historię, bogatą wiedzę o kulturze oraz stosunki międzynarodowe. Czy te wszystkie dziedziny musi znać absolwent Europeistyki? Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką kierunku Europeistyka!

Europeistyka kulturowa to kierunek na którym zdobywa się wiedzę w zakresie: historii politycznej, sztuki oraz kultury europejskiej, prawa wspólnotowego, informacji o mediach i przekazach medialnych, nauk społecznych, systemów religijnych, współczesnych społeczeństw europejskich.

Komunikacja europejska to kierunek interdyscyplinarny. Łączy w sobie nauki prawne, społeczne oraz filologiczno-antropologiczne. Na zajęciach nacisk kładziony jest na edukację, która ma na celu współpracę Polski z krajami Unii Europejskiej. Student zdobywa wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych.

To dziś jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów, dlatego trzeba się liczyć z konkurencją już na samym początku. To studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości ale i stawiające wyzwania. Zaletą jest ich interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki.
Międzynarodowe studia kulturowe łączą wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, socjologii, stosunków międzynarodowych i historii. Studenci zdobywają wykształcenie humanistyczne o szerokim zakresie, pozwalające na dogłębne poznanie współczesnych kultur oraz zależności między nimi.
Interesujesz się polityką i nie ograniczasz się jedynie do śledzenia wydarzeń w kraju? Wiesz już dużo o sprawach międzynarodowych? Znasz cele i aktualne dążenia światowych mocarstw? Chciałbyś poznawać zasady i prawidła protokołu dyplomatycznego? Jesteś zainteresowany pracą, która nie będzie ograniczała Twoich aspiracji? Jeżeli na większość z tych pytań jesteś w stanie odpowiedzieć "tak", z pewnością powinieneś rozważyć podjęcie studiów w zakresie stosunków międzynarodowych. Kierunek ten jest świetną szansą na pogłębienie wiedzy o relacjach międzynarodowych, globalizacji polityki, dyplomacji i organizacjach zrzeszających państwa różnych części świata. Studia są niezwykle ciekawe, a ich program bardzo zróżnicowany, dlatego absolwenci są cenieni na rynku pracy. Swoją rozległą wiedzę mogą wykorzystać w biznesie, organizacjach współpracy międzynarodowe, pracy dla rządu, czy w międzynarodowych korporacjach. Jeżeli chciałbyś poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, koniecznie zapoznaj się z treścią tego artykułu!

Studia bałtyckie powstały z połączenia wielu specjalności. Dotyczą one różnych zagadnień związanych z państwami basenu Morza Bałtyckiego, czyli: Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Norwegii, Danii oraz Niemiec. Powinieneś zwrócić uwagę na ten kierunek, jeśli myślisz o studiach z zakresu stosunków międzynarodowych, ale interesuje Cię szczególnie ten region Świata. W nauce na Studiach bałtyckich pomogą Ci zainteresowania z historii, geografii oraz kultury innych państw. Powinieneś mieć także na uwadze swoje predyspozycje do nauki języków obcych.