Kierunki studiów z zakresu stosunków międzynarodowych. Biznes, europeistyka i dyplomacja

Przedmiotem badań stosunków międzynarodowych są wszelkie stosunki społeczne, które kształtują się pomiędzy państwami i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. W Polsce są one samodzielnym kierunkiem studiów od 1991.

Bez wątpienia stosunki międzynarodowe to dyscyplina akademicka wysoce interdyscyplinarna. Politologia, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia to tylko niektóre dziedziny nauki, których dorobek wykorzystywany jest przez badaczy stosunków międzynarodowych.

Decydując się na kierunek stosunki międzynarodowe można zatem być pewnym, że w programie studiów pojawią się przedmioty z przeróżnych dziedzin nauki, co gwarantuje absolwentom wszechstronne wykształcenie.

Dyplomacja europejska - kierunek studiów

Oryginalność kierunku wiąże się z kontaktem z wybitnymi osobowościami ze świata polityki i dyplomacji oraz możliwość podjęcia praktyk, gwarantujących przyszłą pracę.
Add a comment

Dyplomacja i stosunki konsularne - kierunek studiów

W związku z postępującą integracją Unii Europejskiej zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników, którzy potrafią sprawnie poruszać się na arenie międzynarodowej. Absolwenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu ogólnie pojętych stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i światowym. Oprócz wiedzy teoretycznej mają także szansę ćwiczyć praktyczne umiejętności, jak np. zdolność prowadzenia dyskusji, rozwiązywania konfliktów czy zasady savoir-vivre. Duży nacisk kładzie się oczywiście na naukę języków obcych, często są to dwa języki europejskie oraz jeden pozaeuropejski, np. japoński, hinduski.
Add a comment

Europeistyka - kierunek studiów

Kierunek Europeistyka prowadzony jest na uczelniach publicznych przede wszystkim o charakterze uniwersyteckim, politechnicznym i w państwowych wyższych szkołach zawodowych. Znajdziesz go głównie na wydziałach zajmujacych się naukami społecznymi, politologią i stosunkami międzynarodowymi oraz prawem. Jednak są one także w ofercie edukacyjnej wydziałów zajmujących się ekonomią i zarządzaniem, filologią czy humanistyką. Studia europejskie jako odrębny kierunek z obszaru stosunków międzynarodowych prowadzi także kilkanaście szkół niepublicznych.
Jaki podmiot prowadzi kierunek Europeistyka - to pierwsza podpowiedź dotycząca sprofilowania tej dziedziny wiedzy. Analizując program studiów na poszczególnych uczelniach zastanów się, która z dziedzin nauki o Europie najbardziej Cię interesuje. Jeden z nurtów funkcjonujących w tym obszarze wiedzy jest mocno ukierunkowany na aspekty prawne i gospodarcze związane z funkcjonowaniem instytucji europejskich. Drugi z nurtów zajmuje się bardziej aspektami zwiazanymi z cywilizacją i kulturą kontynentu - jak się kształtowała idea europejska, jakie są wspólne korzenie i co właściwe oznacza tożsamość Europejczyka.
 
Add a comment

Europeistyka kulturowa - kierunek studiów

Europeistyka kulturowa to kierunek na którym zdobywa się wiedzę w zakresie: historii politycznej, sztuki oraz kultury europejskiej, prawa wspólnotowego, informacji o mediach i przekazach medialnych, nauk społecznych, systemów religijnych, współczesnych społeczeństw europejskich.

Add a comment

Komunikacja europejska - kierunek studiów

Komunikacja europejska to kierunek interdyscyplinarny. Łączy w sobie nauki prawne, społeczne oraz filologiczno-antropologiczne. Na zajęciach nacisk kładziony jest na edukację, która ma na celu współpracę Polski z krajami Unii Europejskiej. Student zdobywa wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych.

Add a comment

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - kierunek studiów

To dziś jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów, dlatego trzeba się liczyć z konkurencją już na samym początku. To studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości ale i stawiające wyzwania. Zaletą jest ich interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki.
Add a comment

Międzynarodowe studia kulturowe - kierunek studiów

Międzynarodowe studia kulturowe łączą wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, socjologii, stosunków międzynarodowych i historii. Studenci zdobywają wykształcenie humanistyczne o szerokim zakresie, pozwalające na dogłębne poznanie współczesnych kultur oraz zależności między nimi.
Add a comment

Stosunki międzynarodowe - kierunek studiów

To dziedzina łącząca w sobie nauki społeczne i polityczne. Stosunki międzynarodowe jak sama nazwa wskazuje dotyczą tych relacji, które budują się ponad granicami państw. Student tego kierunku orientuje się w stosunkach politycznych panujących między państwami, ich kontaktach gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych. Kierunek bardzo modny wśród osób ciekawych świata i ambitnych, dający możliwości, ale i stawiający spore wyzwanie. Specjalności to między innymi: międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, europeistyka, amerykanistyka.
Add a comment

Studia bałtyckie - kierunek studiów

Studia bałtyckie powstały z połączenia wielu specjalności. Dotyczą one różnych zagadnień związanych z państwami basenu Morza Bałtyckiego, czyli: Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Norwegii, Danii oraz Niemiec. Powinieneś zwrócić uwagę na ten kierunek, jeśli myślisz o studiach z zakresu stosunków międzynarodowych, ale interesuje Cię szczególnie ten region Świata. W nauce na Studiach bałtyckich pomogą Ci zainteresowania z historii, geografii oraz kultury innych państw. Powinieneś mieć także na uwadze swoje predyspozycje do nauki języków obcych.
Add a comment

Studia z zakresu stosunków międzynarodowych prowadzą:

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
www.lazarski.pl
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
www.ue.poznan.pl
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
www.uni.wroc.pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl