Przedmiotem badań stosunków międzynarodowych są wszelkie stosunki społeczne, które kształtują się pomiędzy państwami i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. W Polsce są one samodzielnym kierunkiem studiów od 1991.

Bez wątpienia stosunki międzynarodowe to dyscyplina akademicka wysoce interdyscyplinarna. Politologia, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia to tylko niektóre dziedziny nauki, których dorobek wykorzystywany jest przez badaczy stosunków międzynarodowych.

Decydując się na kierunek stosunki międzynarodowe można zatem być pewnym, że w programie studiów pojawią się przedmioty z przeróżnych dziedzin nauki, co gwarantuje absolwentom wszechstronne wykształcenie.
Oryginalność kierunku wiąże się z kontaktem z wybitnymi osobowościami ze świata polityki i dyplomacji oraz możliwość podjęcia praktyk, gwarantujących przyszłą pracę. Studiowanie dyplomacji europejskiej nie oznacza, że jedynie co, pozostanie absolwentom to szukanie pracy jako dyplomata. Ten kierunek pozwala studentom na zdobycie uniwersalnych umiejętności, które przydadzą się w pracy administracyjnej, szczególnie w firmach o zasięgu międzynarodowym. Chcesz wiedzieć więcej o Dyplomacji europejskiej? Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem!
W związku z postępującą integracją Unii Europejskiej zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników, którzy potrafią sprawnie poruszać się na arenie międzynarodowej. Absolwenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu ogólnie pojętych stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i światowym. Oprócz wiedzy teoretycznej mają także szansę ćwiczyć praktyczne umiejętności, jak np. zdolność prowadzenia dyskusji, rozwiązywania konfliktów czy zasady savoir-vivre. Duży nacisk kładzie się oczywiście na naukę języków obcych: europejskich i pozaeuropejskich.
Europeistyka to studia nad Europą w bardzo różnych wymiarach. Choć przedmiot studiów jest dość jednoznaczny, to płaszczyzny jego poznania są niezwykle bogate. Aby w pełni zrozumieć istotę i naturę Starego Kontynentu, trzeba patrzeć z wielu perspektyw. Jakie dziedziny mogą wytworzyć pełny obraz gospodarczych, politycznych i ekonomicznych relacji między państwami i organizacjami? Budowa rzetelnej wiedzy o Europie oparta jest o socjologię, administrację, prawo, geografię, historię, wiedzę o kulturze oraz stosunki międzynarodowe. Zapraszamy do lektury!

Europeistyka kulturowa to kierunek, na którym zdobywa się wiedzę w zakresie: historii politycznej, sztuki oraz kultury europejskiej, prawa wspólnotowego, informacji o mediach i przekazach medialnych, nauk społecznych, systemów religijnych, współczesnych społeczeństw europejskich. Studenci operują pojęciami z zakresu public relations i ochrony własności intelektualnej. Oprócz tego, posiadają kompetencje dotyczące historii idei integracji europejskiej na przestrzeni dziejów, a także mogą pochwalić się wiedzą na temat posiada rozległą wiedzę na temat rozwiązań systemowych.

Komunikacja europejska to kierunek interdyscyplinarny. Łączy w sobie nauki prawne, społeczne oraz filologiczno-antropologiczne. Na zajęciach nacisk kładziony jest na edukację, która ma na celu współpracę Polski z krajami Unii Europejskiej. Student zdobywa wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Idealnym kandydatem na ten kierunek studiów będą Ci, którzy mają wiedzę z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, a także podstaw ekonomii. Dlaczego wybrać ten kierunek studiów i gdzie pracują absolwenci Komunikacji europejskiej?

To dziś jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów, dlatego trzeba się liczyć z konkurencją już na samym początku. To studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości ale i stawiające wyzwania. Zaletą jest ich interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki. Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Nabywa umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.
Międzynarodowe studia kulturowe łączą wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, socjologii, stosunków międzynarodowych i historii. Studenci zdobywają wykształcenie humanistyczne o szerokim zakresie, pozwalające na dogłębne poznanie współczesnych kultur oraz zależności między nimi. Studenci poznają metody badawcze pozwalające na badanie i obserwacje zmian zachodzących w współczesnych kulturach, a także odbywają praktyki w instytucjach przygotowujące do przyszłej pracy zawodowej. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów? Zapraszamy do dalszej części lektury!
Interesujesz się polityką? Wiesz dużo o sprawach międzynarodowych? Chciałbyś poznawać zasady i prawidła protokołu dyplomatycznego? Jeżeli na większość z tych pytań jesteś w stanie odpowiedzieć "tak", z pewnością powinieneś rozważyć podjęcie studiów w zakresie stosunków międzynarodowych. Kierunek jest świetną szansą na pogłębienie wiedzy o relacjach międzynarodowych, globalizacji polityki, dyplomacji Studia są ciekawe, a ich program bardzo zróżnicowany. Swoją rozległą wiedzę mogą wykorzystać w biznesie, organizacjach współpracy międzynarodowej, pracy dla rządu.
Studia bałtyckie powstały z połączenia wielu specjalności. Dotyczą one różnych zagadnień związanych z państwami basenu Morza Bałtyckiego, czyli: Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Norwegii, Danii oraz Niemiec. Powinieneś zwrócić uwagę na ten kierunek, jeśli myślisz o studiach z zakresu stosunków międzynarodowych, ale interesuje Cię szczególnie ten region Świata. W nauce na Studiach bałtyckich pomogą Ci zainteresowania z historii, geografii oraz kultury innych państw. Powinieneś mieć także na uwadze swoje predyspozycje do nauki języków obcych.