Studia na kierunku Nawigacja powinni podejmować kandydaci charakteryzujący się uzdolnieniami w dziedzinie nauk ścisłych, rozwiniętą orientacją przestrzenną, aktywnością, jak również predyspozycjami organizacyjnymi w kierowaniu zespołami ludzi. Kierunek ten daje szanse na zobaczenie kawałka świata.
W trakcie studiów:
matematyka, fizyka, elektrotechnika i elektronika, automatyka, konstrukcja maszyn i grafika inżynierska, informatyka, nawigacja, urządzenia nawigacyjne, systemy satelitarne w nawigacji, meteorologia, bezpieczeństwo nawigacji, systemy informacji przestrzennej, systemy transportowe, eksploatacja techniczna środków transportu, matematyka stosowana, metody opracowania danych, psychologia z socjologią, systemy teleinformatyczne, systemy nawigacyjne, inżynieria bezpieczeństwa nawigacji, infrastruktura nawigacyjna, zarządzanie systemami transportowymi;

Przynajmniej 60% zajęć powinno odbywać się w formie ćwiczeń projektowych, laboratoryjnych lub audytoryjnych.

Po studiach:
Absolwenci często pracują w:
- przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej,
- zespołach badawczych i wdrożeniowych,
- wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych,
- przedsiębiorstwach komunikacyjnych i transportowych,
- przedsiębiorstwach zajmujących się spedycją.