Nauki społeczne są bardzo niesłusznie traktowane jako mało wartościowe, nieprzydatne i oderwane od realiów panujących na współczesnym rynku pracy. Badania wskazują jednak, że pracodawcy chętnie zatrudniają absolwentów nauk społecznych, gdyż posiadają oni wiedzę i kompetencje, których często trudno doszukać się u absolwentów kierunków ścisłych.

Nie lubisz schematów i chcesz mieć otwartą drogę do kariery w różnych branżach? Wybierz jeden z kierunków społecznych.

Jeśli chcesz dołączyć do tej grupy zawodowej i stać się cenionym "fachowcem", to pomyśl również o dalszym rozwoju na ścieżce społecznych studiów podyplomowych
Studiowanie amerykanistyki związane jest przede wszystkim z poznawaniem tematyki związanej ze społeczeństwami i państwami amerykańskimi, funkcjonującymi historycznie i współcześnie na obszarze Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Studia oferują rozszerzoną wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, migracyjnych i etnicznych, analizując je zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Jeśli chcesz rozpocząć ciekawe studia społeczne, a dodatkowo nauczyć się języka, być może są to studia dla Ciebie! Zainteresowany?
Co łączy socjologię, psychologię i filozofię? Oczywiście odpowiedź jest prosta, łączy je "analityka i kreatywność społeczna". Kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym pozwalający zdobyć gruntowną wiedzę ze wszystkich wyżej wymienionych dyscyplin naukowych oraz specjalistyczne umiejętności. Studentem analityki i kreatywności społecznej może zostać osoba legitymująca się wysokimi stopniami na świadectwie maturalnym, głównie z przedmiotów humanistycznych i języka obcego. Kandydaci na studia muszą zmierzyć się w konkursie świadectw. 
Kierunek studiów Dialog i doradztwo społeczne mieści się w obszarze nauk społecznych. Ze względu na swój charakter odnosi się również do obszaru nauk humanistycznych i wykorzystuje częściowo efekty kształcenia przypisane do tego obszaru nauk. Dialog i doradztwo społeczne to nowy kierunek studiów stworzony z myślą o osobach świeckich, które chciałyby pogłębiać swoją wiarę i wiedzę o Bogu studiując teologię, a jednocześnie zdobyć konkretny zawód, inny niż katecheta. Student w trakcie studiów zdobywa podstawową wiedzę filozoficzną, etyczną, psychologiczną i pedagogiczną.
Studia przeznaczone są dla osób wybitnie zainteresowanych problematyką etyczną w demokratycznej Polsce, w Europie i na świecie, dla osób, które pragną zdobyć kompetencje racjonalne, dyskursywne i demokratyczne. Studenci uczą się rozumienia i koordynowania odmiennych stanowisk, a zarazem budowania konsensu lub poszanowania dla demokratycznej różnicy i dyssensu. Poznają doniosłość wrażliwości i emocji moralnych w zachowaniu moralnym, a z drugiej strony - doniosłość werbalizacji, argumentacji i uprawomocnienia, które są warunkiem tworzenia racjonalnej woli społecznej.
Spróbuj przypomnieć sobie klimat filmów science fiction, a w nich naukowca, który pracuje nad sztuczną inteligencją. Takie zadania to właśnie praca dla absolwenta Kognitywistyki. Ta dziedzina wiedzy, zajmuje bowiem się funkcjonowaniem i elektronicznym modelowaniem działania mózgu. Marzeniem każdego kognitywisty jest utworzenie i rozwój sztucznej inteligencji. Dziś naukowcy starają się w laboratoriach odkryć mechanizmy działania umysłu, by móc powielać je w swoich programach komputerowych. W Polsce można już od jakiegoś czasu uczyć się kognitywistyki.
Komunikacja promocyjna i kryzysowa to kierunek studiów oferujący wiedzę z zakresu podstaw komunikowania społecznego i kształtujący praktyczne umiejętności w celu przygotowania kompetentnej kadry rzeczników, negocjatorów i specjalistów od promocji. Jeżeli jesteś odważny, kreatywny, świadomy wagi słowa, które w obecnym świecie może budować, ale może i zagrażać ładowi społecznemu, to studia Komunikacja promocyjna i kryzysowa są przeznaczone dla Ciebie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury artykułu o Komunikacji promocyjnej i kryzysowej!
Na kierunku Komunikacja wizerunkowa student poznaje metody analizy i interpretacji zagadnień z zakresu komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji międzykulturowej, komunikowania politycznego, komunikowania publicznego i prywatnego oraz ich korelacji z komunikacją wizerunkową. Zyskuje wiedzę dotyczącą komunikacji niewerbalnej i potrafi ją analizować w zachowaniach komunikacyjnych o charakterze wizerunkowym. Uczy się również przygotowywania projektów i prezentacji dotyczących tematyki komunikacji wizerunkowej. Zapraszamy do dalszej lektury!
Nauki o rodzinie to studia, które mogą być świetnym początkiem stabilnej kariery zawodowej. Zainteresowanie problematyką rodziny stale wzrasta, dzięki temu obserwuje się znaczny wzrost zatrudnienia w instytucjach rządowych i pozarządowych, których misją jest pomoc rodzinie. Potrzeba zatem na rynku pracy ekspertów, którzy będą mogli podjąć obowiązki pracownika socjalnego, doradcy małżeńskiego, kuratora społecznego i rodzinnego lub, oczywiście po odbyciu przygotowania pedagogicznego, jako nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie. Zainteresowany?
Kierunek Ochrona dóbr kultury i środowiska jest bardzo dobrym wyborem dla tych, którzy interesują się biologią oraz lubią historię i sztukę. Kierunek ten jest połączeniem dwóch dziedzin: ochrony zabytków i środowiska i wiąże zagadnienia z ochrony dóbr kultury i ochrony przyrody. W ramach studiów przewidziane są liczne zajęcia terenowe w zabytkowych ogrodach i parkach, a także w konserwowanych zabytkach. Kto najlepiej poradzi sobie na tych studiach? Gdzie absolwenci znajdują pracę? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury!
Jeżeli zastanawiasz się, o czym będziesz uczyć się na Politologii, mamy dla Ciebie prostą odpowiedź: przedmiotem studiów politologicznych jest państwo, władza i polityka. Tematyka realizowana w ramach tego kierunku jest, więc bardzo szeroka. Czym są zatem studia politologiczne? Gdzie pracują absolwenci? Badania losów zawodowych absolwentów wskazują, na bardzo ciekawy fakt: nie istnieje jednolity model kariery zawodowej politologa. Absolwenci tego kierunku realizują swoje zawodowe aspiracje na bardzo różne sposoby. Zapraszamy do lektury.
Polityka publiczna to nowej w Polsce dyscyplina naukowa, która powstała w wyniku dostrzeżenia braku na rynku pracy specjalistów mogących zarządzać przestrzenią publiczną. W Stanach Zjednoczonych i państwach zachodnich starego kontynentu triumfuje obecnie model współzarządzania przestrzenią publiczną. Decyzje w procesie projektowania rozwiązań w aspekcie zarządzania przestrzenią publiczną podejmują dziś nie tylko urzędnicy ale i przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a także pojedynczy obywatele. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów?
Polityka społeczna to działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i rozwiązywanie problemów dotyczących społeczeństwa. Jako nauka zalicza się do grupy społecznych i zajmuje się teorią polityki społecznej. W zakres zainteresowań polityki społecznej wchodzą zagadnienia prawne, polityczne, ekonomiczne, socjologiczne. Kandydata na ten kierunek powinna cechować otwartość, zdolność empatii i poczucie odpowiedzialności. Warto dodać, że przynajmniej 40% zajęć powinny stanowić seminaria, konwersatoria i ćwiczenia. Kto jest idealnym kandydatem na ten kierunek?
Pracownik socjalny to człowiek, który nie ucieka od trudnej i obciążającej psychicznie pracy. Jego codzienność związana jest z zaspokajaniem potrzeb ludzi znajdujących się w kłopotach życiowych, związanych z utratą pracy, patologiami społecznymi, alkoholizmem, utratą bliskich, uzależnieniami, bezdomnością i innymi uwarunkowaniami, zaburzającymi normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Każde działanie pracownika socjalnego musi być rozważne, przemyślane i podejmowane w horyzoncie odpowiedzialności za swoich podopiecznych. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu.
Kierunek pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacyjnej, która pozwala zrozumieć problemy społeczne i wynikające z nich patologie, a co za tym idzie skutecznie im zapobiegać.Podczas studiów na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja student zdobywa umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów społecznych uwzględniając czynniki psychologiczne i społeczne, a także resocjalizacji osób narażonych na patologie i wykluczenie społeczne. Z pewnością nie są to studia dla każdego. Zainteresowany?
Studia na kierunku Projektowanie Aktywności Społecznej uczą realizacji zadań, które związane są z doradztwem społecznym, zawodowym a także pomocą rodzinie, osobom starszym i niepełnosprawnym i takim, których wykluczono społecznie. Przygotowują do radzenia sobie z problemami z obszaru patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa. Są to studia dla osób, które mogą pochwalić się dobrą organizacją pracy oraz zainteresowaniami związanymi z wieloma aspektami. Zainteresowanych zapraszamy do dalszej lektury artykułu! 
Psychologia to pasjonująca dziedzina wiedzy. Każdy człowiek, który lubi intelektualne wyzwania prędzej, czy później zaczyna zapoznawać się z takimi, czy innymi publikacjami psychologicznymi. Gdy posłuchać "rozmów Polaków przy stole" można łatwo dojść do wniosku, że każdy uważa się za psychologa i eksperta od rozwiązywania cudzych problemów. Tymczasem studia psychologiczne to poważna, naukowa i pogłębiona refleksja na temat człowieka oraz jego relacji z otoczeniem. Co roku na psychologię jest bardzo dużo chętnych, dlatego należy jak najlepiej zdać maturę.
Psychologia w zarządzaniu to kierunek, którego przedmiotem zainteresowania jest analiza funkcji i procesów wpływających na klimat wewnątrz organizacji, co pomaga lepiej przygotować managerów do kierowania pracą zespołu. Program studiów na Psychologii w zarządzaniu oparty jest na badaniach potrzeb pracodawców, a szczegółowe treści nauczania są dostosowywane do wymagań rynku pracy. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie nauki będą pozwalały studentom w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć na zapotrzebowanie ze strony firm, organizacji i instytucji.
Bardzo duże znaczenie dla człowieka ma rozwój jego najbliższego otoczenia. Daje mu to możliwość aktywnego uczestniczenia w lokalnym środowisku. Studia na kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna pozwalają w pełni zrozumieć mechanizmy polityki regionalnej i otwierają wielkie perspektywy osobom kreatywnym. Cechy pożądane wśród osób ubiegających się o indeks, to: analityczny umysł, dociekliwość, chęć podnoszenia kwalifikacji, logiczne myślenie, zainteresowanie zagadnieniami społeczno - ekonomicznymi oraz politycznymi, podstawowa wiedza wyniesiona ze szkoły średniej.
Czym jest socjologia? Z pewnością każdy jest w stanie, na własny użytek, sformułować jakąś definicję lub wyobrażenie tej dziedziny wiedzy. Kiedy jednak trzeba zdecydować, czy warto wybrać socjologię, jako kierunek swojego kształcenia, przynajmniej na początku, trzeba wiedzieć nieco więcej. Dzięki temu artykułowi poznacie podstawowe informacje o socjologii, rozumianej jako nauce, socjologii jako kierunku studiów oraz o zawodzie i zadaniach socjologa we współczesnym świecie. Jesteś zainteresowany tymi studiami? Zapraszamy do dalszej lektury!
Jak skutecznie przeciwdziałać zorganizowanej przestępczości? Jakie środki zaradcze należy przedsięwziąć, by uchronić kraj przed klęskami żywiołowymi? Odpowiedź na te pytania znajdziesz na kierunku studiów socjologia grup dyspozycyjnych. Studia powstały z myślą o osobach zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysem we wszystkich przejawach życia publicznego. W świecie nękanym zagrożeniami o bardzo zróżnicowanej proweniencji istnieje ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowane grono specjalistów zajmujących się tematyką ochrony obywateli i mienia.
Student posiądzie specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych "technologii społecznych" oraz przygotowanie w zakresie humanistycznym. W szczególności opanuje wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, etyki, współczesnych teorii kultury, a więc nabędzie uniwersalne narzędzia analizy intelektualnej, które z łatwością może wykorzystać do rozwiązywania nowych, oryginalnych problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej w obszarze rynkowym, politycznym lub kulturowym. Będzie umiał identyfikować problemy i zjawiska społeczne.
Studenci kierunku Socjologia techniki i ekologii uczą się o ekologicznych i technologicznych ruchach społecznych, o formach oporu społecznego przed rozwojem w obszarze technologii i ekologii. Zapoznają się z programami edukacyjnymi w instytucjach oraz z nierównościami społecznymi w obszarze technologii i ekologii. Zyskują wiedzę o społeczeństwie ryzyka, zdrowiu i medykalizacji społeczeństwa, organizacji i zarządzaniu systemami technicznymi i ekologicznymi. Jest Jeśli chcesz wiedzieć więcej, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!
Kierunek Zdrowie Środowiskowe jest elementem zdrowia publicznego. Obszar zainteresowania to zagrożenie zdrowia wywołane przez środowisko, takie jak: zanieczyszczenia chemiczne, wpływ czynników fizycznych oraz psychospołecznych. Ważne staje się badanie i rozpoznawanie tych czynników, aby ocenić, zapobiegać i eliminować ich obecność w środowisku. W trakcie nauki studenci zdobywają umiejętności identyfikacji problemów w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia, wyróżniają się znajomością metod eliminacji narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe.