Logistyka kierunek studiów

Logistyka - kierunek studiów

Coraz większe znaczenie na współczesnym rynku, ma odpowiednia dystrybucja i magazynowanie produktów. W związku z tym uczelnie uruchamiają kierunek Logistyka i mają na niego sporo kandydatów. Logistyka zajmuje się procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu surowców i materiałów z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji. Od specjalistów w tej dziedzinie wymaga się zdolności całościowego widzenia problematyki przepływu produktów, planowania, analitycznego myślenia a także znajomości odpowiednich metod zarządzania tym przepływem. Średnia kandydatów na miejsce - 3,2.

Kierunek logistyka to odpowiedź Wydziału Zarządzania na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu organizacji przepływów towarów. W Polsce powstaje coraz większa liczba centrów logistycznych i spedycyjnych. Bez osób posiadających fachową wiedzę połączoną z praktyką trudno sobie wyobrazić ich sprawne działania. Absolwenci kierunku Logistyka są wyposażeni w profesjonalną wiedzę oraz umiejętności niezbędne w obsłudze logistycznej firm z każdego sektora.


W trakcie studiów:
matematyka, statystyka, inżynieria systemów i analiza systemowa, fizyka lub chemia, zarządzanie, ekonomia, marketing, finanse i rachunkowość, etyka zawodowa, prawo, towaroznawstwo, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, infrastruktura logistyczna, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, zarządzanie strategiczne, ekonomika transportu, ekologistyka, projektowanie procesów, badania operacyjne i teoria optymalizacji, rachunek kosztów działań logistycznych, zarządzanie logistyczne, marketing usług logistycznych, projektowanie systemów i procesów logistycznych, ubezpieczenia w logistyce, informatyka w logistyce, logistyka międzynarodowa;

Po studiach:
Miejsca pracy dla absolwenta to między innymi:
- przedsiębiorstwa produkcyjne,
- przedsiębiorstwa logistyczne,
- jednostki gospodarcze i administracyjne,
- jednostki doradcze i projektowe zajmujące się logistyką.ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
www.wsb.pl/gdansk
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
www.wsb.pl/poznan
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
www.wsb.pl/wroclaw
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
www.wsl.com.pl
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl
Tags: logistyka