Inżynieria biomedyczna to połączenie nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Można ją zaliczyć do głównych czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Z roku na rok ta interdyscyplinarna dziedzina nauki wnosi w świat medycyny coraz to nowsze i lepsze rozwiązania.

W trakcie studiów:
Przynajmniej 50% zajęć powinno być przeznaczone na seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe oraz projekty i prace przejściowe.
Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: matematyka, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, chemia, fizyka, mechanika i wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwa, biochemia, biofizyka, języki programowania,elektrotechnika i elektronika, grafika komputerowa, automatyka i robotyka, metrologia, sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie, techniki obrazowania medycznego, elektroniczna aparatura medyczna, propedeutyka nauk medycznych, anatomia i fizjologia, biomateriały, biomechanika inżynierska, implanty i sztuczne narządy, prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej, systemy informatyczne w medycynie, telematyka medyczna, modelowanie struktur i procesów biologicznych, inżynieria tkankowa i genetyczna, metody badania biomateriałów i tkanek, inżynieria rehabilitacji ruchowej.

Po studiach:
Absolwenci zatrudniani są w:
- szpitalach i innych jednostkach lecznictwa,
- jednostkach projektowych aparatury i urządzeń medycznych ( np. konstrukcji sztucznych narządów),
- jednostkach wytwórczych aparatury medycznej,
- jednostkach atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych,
- jednostkach doradczych i konsultingowych,
- jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego,
- jednostkach naukowo-badawczych,
- przemyśle aparatury medycznej,
- w przedsiębiorstwach jako specjaliści ds. oprogramowania sprzętu medycznego.