Jeśli studia humanistyczne kojarzysz wyłącznie z historią, filozofią i antropologią, to czas najwyższy zweryfikować ten pogląd. Chcesz dogłębnie poznać tajniki otaczającego Cię świata, społeczeństwa i zachodzących w nim procesów lub sztuki dziennikarskiej?

Nie chcesz zamykać się w szablonowym wykształceniu i mieć otwartę drogę do różnych ścieżek kariery zawodowej? Wybierz studia na kierunkach humanistycznych! W przeciwieństwie do matematycznych i przyrodniczych, nie są prawie w ogóle związane z matematyką; dotyczą człowieka, wytworów ludzkiej działalności i społeczeństwa.

Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest kierunkiem, który należy do obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk ekonomicznych. Kierunek ten łączy takie dyscypliny, jak: historia, socjologia, etnologia, filologia, pedagogika, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawo, nauka o polityce, nauka o zarządzaniu. Kierunek pozwala na zrozumienie zasad historycznego ukształtowania się oraz funkcjonowania we współczesnym świecie mniejszości narodowych i społeczeństw lokalnych. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!
Słowo "archeologia" pochodzi z języka greckiego, w wolnym tłumaczeniu może oznaczać wiedzę o tym, "co najdawniejsze". Jak współcześnie definiowana jest ta dziedzina wiedzy? Za archeologię uważa się czynności zmierzające do rekonstrukcji minionej społeczno-kulturowej działalności człowieka, na podstawie materialnych źródeł archeologicznych ukrytych w ziemi, na ziemi oraz w morzu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o tym kierunku studiów, zapraszamy do lektury odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania! Zainteresowany? Zapraszamy do dalszej lektury!
Coaching to tak naprawdę uczenie uczenia się podejmowania decyzji, udzielania odpowiedzi na z pozoru trudne pytania oraz realizowania wyznaczonych celów. Kandydat na coacha wcale nie musi być psychologiem, ani pisać mądrych książek o tym jak żyć. Studentem Coachingu może zostać pracownik wielkiego przedsiębiorstwa i osoba bezrobotna, menedżer i zwykły pracownik, świeżo upieczony student i doświadczony trener, z długoletnim stażem. Nauka na kierunku Coaching trwa trzy lata lub rok, w zależności od rodzaju wybranych studiów. Zapraszamy do lektury! 
Studia mają wykształcić u studentów umiejętność diagnozowania problemu i pomocy w jego rozwiązaniu. Specjaliści zajmujący się tą dziedziną pomagają zmagać się z problemami, z którymi sobie nie radzimy. Program studiów odnosi się do aspektów związanych z szeroko pojętą filozofią, antropologią, filozofią życia, zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz etyką biznesu. Ponadto studia gwarantują zapoznanie się z szeroką wiedzą psychologiczną. Jeśli myślisz na poważnie o tym kierunku studiów i pracy jako doradca i coach, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!
Dlaczego warto? Dlatego, że trenerzy i doradcy cieszą się dużym autorytetem społecznym. Chyba każdy chciałby być doceniany za pracę, która przynosi efekty. Rozwiązują problemy, z którymi borykają się międzynarodowe koncerny. Mają szeroką wiedzę z różnych dziedzin nauki i potrafią korzystać z niej w różnorakich sytuacjach. Dobrzy doradcy i trenerzy umieją odnaleźć się w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy stoją przed pełną salą, czy mówią do dwóch osób. I wreszcie, doradca i coach nie są skazani na nudę. Po tych studiach trzeba się rozwijać, by, "nie wypaść z obiegu".
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to bardzo popularne studia. Można też zaobserwować, że przybywających z roku na rok absolwentów jest znacznie więcej niż wakatów na rynku pracy. Nie zawsze oznacza to bezrobocie dla tych, którzy nie znaleźli miejsca w zawodzie. Dziennikarz to osoba o bardzo szerokim wykształceniu, dlatego z łatwością będzie w stanie przejąć obowiązki, które wymagają zaradności, wiedzy o świecie i umiejętności tworzenia dobrych kontaktów międzyludzkich. Wracając jednak do samego dziennikarstwa, warto prześledzić odpowiedzi na kilka, najczęściej zadawanych pytań.
Edytorstwo to ciekawy kierunek dla maturzystów, osób po studiach licencjackich oraz wszystkich mogących pochwalić się tytułem magistra lub inżyniera. By dostać się na pierwszy stopień edukacji akademickiej należy przystąpić do konkursu świadectw dojrzałości. Największą wagę podczas rekrutacji przykłada się do przedmiotów humanistycznych. Drugi etap edukacji to dwuletnie studia uzupełniające. Licencjaci mają możliwość zdobycia tytułu magistra albo na jednolitym kierunku Edytorstwo, albo w ramach filologii polskiej, gdzie edytorstwo ma najczęściej status specjalizacji. 
W języku greckim słowo "ethnos" oznacza lud. "Logos", można ją przetłumaczyć jako słowo, mowa, a nawet nauka. Etnologia jest więc nauką o ludach zamieszkujących różne miejsca na Ziemi. Perspektywa etnologiczna nie jest jedynym kierunkiem opisu kultury, relacji społecznych i świata osób powiązanych więzami lokalnymi. Zarówno antropologia kulturowa, jak i etnografia mogą okazać się ważnymi dziedzinami, które wraz z etnologią tworzą zakres niezbędny do komplementarnego poznawania odległych i bliskich nam geograficznie grup etnicznych.
Jakie cechy posiada absolwent filozofii? Jest to człowiek świadomy swojego miejsca w świecie i społeczeństwie. Potrafi myśleć analitycznie i bardzo szybko wyciągać słuszne wnioski. Jego umysł jest elastyczny i kreatywny: potrafi szukać i selekcjonować informacje. I wreszcie, zna i potrafi stosować w praktyce zasady pragmatycznego i nakierowanego na cel działania. Czy taka sylwetka nie przypomina wymagań bardzo często stawianych w ogłoszeniach rekrutacyjnych na stanowiska samodzielne oraz kierownicze? Być może warto wybrać ten kierunek studiów?
Tags: filozofia
Historia jest jednym z ciekawszych przedmiotów kształcenia w szkołach średnich, nic więc dziwnego, że rokrocznie wydziały historyczne odnotowują bardzo wielu kandydatów na studia w tej dziedzinie. Można tu obserwować pewien paradoks. Stosunkowo niewielu historyków wybiera pracę w swoim zawodzie. Znaczna grupa absolwentów Historii podejmuje naukę na drugim kierunku lub wkrótce po studiach zmienia swój profil zawodowy. Znajomość dziejów i polityki pomaga budować sprawność i racjonalność biznesową. Historycy są świetnymi managerami i urzędnikami.
Tags: historia
Jakie masz pierwsze skojarzenia z zawodem "historyk sztuki"? Pani kustosz, w wełnianej spódnicy z kokiem na głowie i okularami na łańcuszku, snująca się po muzealnych korytarzach? Podpowiemy Ci nieco inne obrazy. Pamiętacie postać Roberta Langdona z powieści "Kod Leonarda da Vinci"? Jej bohaterem był właśnie historyk sztuki, który miał za zadanie rozwikłać kryminalne tajemnice ukryte w dziełach sztuki minionych epok. Nie warto wierzyć w stereotypy, spróbujmy poznać prawdę o tej dziedzinie wiedzy i o studiach, które przygotowują do tego zawodu. 
Humanistyka to nauka o człowieku, jako jednostce społecznej oraz o jego wytworach, które tworzy na przestrzeni wieków. Do tej pory głównym nośnikiem tych informacji był papier. Wraz z rozwojem Internetu przed naukami humanistycznymi otworzyły się nowe formy wyrazu. Nowoczesny humanista musi umieć je wykorzystywać. Dlatego między innymi powstał kierunek studiów Humanistyka drugiej generacji. Studia te skierowane są do osób zainteresowanych naukami humanistycznymi i problematyką społeczną oraz zagadnieniami z dziedziny informatyki i nauk technicznych.
Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to oryginalny wybór. Przedmiotem nauki jest wiedza o funkcjonowaniu różnych typów bibliotek, opracowaniu, katalogowaniu i udostępnianiu księgozbioru tradycyjnego oraz źródeł elektronicznych. Tego rodzaju studia to duże wyzwanie dla młodych ludzi, wymagają bowiem bardzo dużej systematyczności, skrupulatności, dokładności i rzetelności. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to kierunek studiów przeznaczony dla ludzi o szerokich horyzontach nie tylko humanistycznych, ale także dla ludzi, którzy świetnie potrafią poruszać się w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.
Realizacja ścieżki judaistycznej pozwala na zdobycie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej kultury, literatury, religii i historii żydowskiej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich. Są to studia dla osób, którym historia i kultura żydowska nie jest obca i z jakiś powodów pragną je zgłębić. Sam kierunek jest świetnym uzupełnieniem innych studiów historycznych i kulturowych, których połączenie rozszerza horyzonty i możliwości dla absolwentów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, koniecznie czytaj dalej! Być może zostaniesz specjalistą od kultury żydowskiej?
Student kierunku Kultura Śródziemnomorska zdobywa wiedzę na temat historii, historii sztuki, literatury i kultury regionu śródziemnomorza od antyku po czasy współczesne. W trakcie studiów uczy się biegle posługiwać jednym z czterech nowożytnych języków śródziemnomorskich (j. włoski, j. nowogrecki, j. hiszpański, j. arabski) oraz rozumieć proste teksty łacińskie i greckie. Zdobyte kwalifikacje pozwalają absolwentom tego kierunku na podjęcie pracy w zawodach, które wymagają znajomości języków obcych, posiadania szerokich horyzontów intelektualnych oraz kreatywności w myśleniu.
Studenci zapoznają się z historycznymi i współczesnymi prądami kulturowymi, przejawiającymi się w różnych formach sztuki. Istotą studiów jest szukanie relacji i powiązań pomiędzy nimi. Z tego wstępnego opisu, wynikają dwie istotne rzeczy: kulturoznawca musi dysponować bardzo szeroką wiedzą, do jej zbudowania same studia nie będą wystarczające. Kierunek, o którym mowa to studia dla pasjonatów, którym nie wystarczą uczelniane wykłady i ćwiczenia. Utarło się, że kulturoznawstwo to kierunek bez przyszłości i perspektyw. Czy to na pewno słuszny pogląd?
Media i komunikacja społeczna łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania mediów, tworzenia wizerunku, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania konferencji prasowych oraz zarządzania procesami komunikacyjnymi z solidnym socjologicznym warsztatem badawczym. Studenci tego kierunku zapoznają się ze społeczną i opiniotwórczą rolą mediów, regułami komunikacji międzykulturowej, nurtami kultury współczesnej, z warsztatem rzecznika prasowego, metodami prowadzenia negocjacji i dyskursu politycznego oraz z metodami i technikami prowadzenia badań społecznych. 
Mediteranistyka, czyli wiedza o Śródziemnomorzu, jego krajach, narodach, kulturach, religiach, historii i współczesności. Absolwent Mediteranistyki zdobywa wiedzę o narodach, krajach, religiach i kulturach Śródziemnomorza zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Te studia mają charakter interdyscyplinarny i plasują się gdzieś pomiędzy studiami filologicznym i studiami kulturowymi. Dlatego kandydaci z jednej strony powinni wykazywać zainteresowanie zagadnieniami kulturowymi, jak i mieć zdolności językowe. Zapraszamy do dalszej lektury! 
Jeśli jesteś niespokojnym duchem, ciekawi Cię świat kultury i sztuki, wyróżniasz się pracowitością, dociekliwością oraz intuicją naukową, a jednocześnie nie potrafisz znaleźć odpowiednich studiów humanistycznych dla siebie, powinieneś zainteresować się Międzywydziałowymi indywidualnymi studiami humanistycznymi. Choć studia te mają różne nazwy na różnych uczelniach łączy je jedna idea. Chodzi o stworzenie wybitnym studentom możliwości indywidualnego kształtowania ich planu zajęć w oparciu o zasoby wydziału lub nawet całej uczelni. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, czytaj dalej! 
Studia na kierunku Muzeologia należą do typu studiów interdyscyplinarnych, które kształcą ludzi otwartych na łączenie różnych specjalności i potrafiących zarządzać złożonymi instytucjami kultury i nauki. Studia obejmują obok nauk humanistycznych i historycznych (historii, historii sztuki, archeologii, muzykologii, nauk o sztuce, mediologii, religniozawstwa), także socjologię, psychologię, pedagogikę, z elementami prawa i administracji, ochrony zabytków, informatyki, ekologii, wspieranych przez filozofię, etykę i teorię idei. Zapraszamy do dalszej lektury! 
Dobra kultury mają ogromne znaczenie dla współczesności. Kto nie dba o własną przeszłość, nie może mieć przyszłości. Istnieje bardzo wiele państwowych i prywatnych instytucji, których celem jest ochrona dóbr kultury. W działalność tę wpisują się muzea, galerie, pracownie renowacji i konserwacji zabytków, a także organizacje pozarządowe, wspierające ratowanie zabytków, pomników, budynków i miejsc cennych dla społeczności lokalnych. Aby dowiedzieć się więcej o studiach na kierunku Ochrona dóbr kultury, zapraszamy do lektury tego tekstu!
Studia na kierunku Okcydentalistyka, w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych, dają słuchaczowi wiedzę historyczną na temat najbardziej doniosłych zaszłości w obszarze polityki, gospodarki oraz stosunków społecznych szeroko rozumianego Zachodu oraz podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej, obyczajów.  Kierunek ten daje wieloaspektowe spojrzenie na politykę, gospodarkę, obyczaje, przy jednoczesnym nacisku na umiejętność analizy i krytyki konkretnych przejawów kultury i życia publicznego.
Studia Śródziemnomorskie obejmują swoją tematyką wiedzę o języku, literaturze i kulturze łacińskiej - starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej ujmowanej w kontekście ogólnej wiedzy humanistycznej. Pozwalają na uzyskanie kompetencji analitycznych i interpretacyjnych, które ułatwiają rozumienie różnorodnych tekstów kultury śródziemnomorskiej, poszerzając tym samym także kompetencje w analizowaniu i interpretowaniu podstaw kultury współczesnej. Słuchacze poznają przenikanie antyku do kultury europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji antycznej w Europie Środkowej.

Unikatowy projekt studiów Studia Wschodnioeuropejskie w skali Polski stworzony został dla wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią. Studia umożliwiają poznanie wybranego regionu w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Student Studiów wschodnioeuropejskich nabywa wiedzę interdyscyplinarną właściwą dla nauk społecznych i humanistycznych, z zakresu politologii, historii, socjologii, prawa, geografii, ekonomii, filozofii, filologii, nauk o kulturze i religii. Zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścia artykułu! 

W niezbędniku kandydata na ten kierunek znajduje się zamiłowanie do teatru, literatury i sztuki. Są to studia łączące wiedzę humanistyczną ze znajomością zagadnień sztuk przedstawiających i świata widowisk - szczególnie teatru. Część zajęć to warsztaty (teatralne, dramatopisarskie), dlatego przyda się swoboda pisania, czy brak lęku przed wystąpieniami publicznymi. Nie są to studia dla każdego - podstawową zainteresowanie teatrem oraz sztukami, ale również umiejętność łączenia wielu zagadnień w jedno. Rozwój teatru łączy się przecież z rozwojem sztuki w ogóle.

Wschodoznawstwo to kierunek łączący w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii, nauk o kulturze oraz interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną ukierunkowaną na obszary i społeczeństw Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Studenci intensywnie uczą się również języków obcych oraz elementów kultury obowiązujących w Europie Wschodniej. Dzięki takiemu przygotowaniu absolwenci mają pogłębioną wiedzę dotyczącą zachowań społecznych, uwarunkowań gospodarczych oraz wielu innych dziedzin. Z powodzeniem mogą zająć instytucjach międzynarodowych.