Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - kierunek studiów

Dziennikarz zbiera i upublicznia za pomocą środków masowej komunikacji informacje o wydarzeniach, ludziach oraz problemach. Najczęstsze dziedziny to polityka, gospodarka, sport, kultura. Przyszłych studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej czeka sporo pisania, języka polskiego, socjologii, kulturoznawstwa, filologii polskiej, czy politologii. Na podstawie zdobytej wiedzy i praktyki studenci decydują się na rozwijanie swych umiejętności w dziennikarstwie prasowym, agencyjnym, fotograficznym, radiowym, telewizyjnym i internetowym.

Kaliski wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na studia w specjalnościach "komunikacja medialna i dziennikarstwo" oraz "reklama i kreowanie wizerunku". Nasi absolwenci pracują w prasie, radiu i telewizji, w portalach informacyjnych, w biurach rzeczników instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Znajdziesz ich także w agencjach reklamowych, działach marketingu i PR oraz w domach mediowych.


Studia skrojone na miarę studenta
Nowa oferta studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Zielonogórskim odznacza się dbałością o potrzeby studenta. Stosuje strategię elastycznego kształcenia, umożliwiając studentowi wybór modułów, przedmiotów i form nauczania odpowiednich do jego możliwości, zainteresowań i oczekiwań. Program zajęć został dostosowany do rynku pracy i oparty na misji kształcenia praktycznego, nastawionego na efekt w postaci konkretnych umiejętności dziennikarskich. Student ma szansę je rozwijać w świetnie funkcjonujących mediach akademickich, które są kuźnią talentów dziennikarskich.


W trakcie studiów:
Wybrane przedmioty z toku studiów: socjologia, prawo, filozofia, ekonomia, historia polski xx wieku, historia mediów, nauka o komunikowaniu, współczesne systemy polityczne, system medialny w Polsce i na świecie, etyka dziennikarska, kultura języka, retoryka i erystyka, gatunki dziennikarskie, prawo mediów, warsztat dziennikarski, public relations, źródła informacji, psychologia społeczna, nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, stosunki międzynarodowe, teoria komunikowania masowego, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe, metody badań medioznawczych, ekonomika mediów, prawo autorskie, pragmatyka językowa, media lokalne  i środowiskowe, opinia publiczna, analiza dyskursu medialnego, marketing i reklama.

Po studiach:

Absolwenci otrzymuja pracę jako:
- dziennikarze, redaktorzy w gazecie, radiu, telewizji, portalach internetowych,
- specjaliści od reklamy w agencjach reklamowych,
- specjaliści w działach promocji,
- specjaliści od stosunków publicznych oraz od badań nad mediami i komunikacją społeczną.


pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
www.civitas.edu.pl
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl