Arabistyka jest dziedziną orientalistyki, zajmującą się badaniem języka arabskiego i jego dialektów, kultury, historii obszarów arabskojęzycznych, systemów religijnych i filozoficznych, literatury arabskiej, a także polityki, gospodarki oraz ekonomii. Można ją studiować na uczelniach państwowych i prywatnych. Na przyszłych studentów czeka intensywna nauka języka arabskiego - ćwiczenia praktyczne, gramatyka, ćwiczenia przekładowe, lektura tekstów prasowych i religijnych. Studenci zapoznają się z klasyczną i współczesną literaturą arabską, studiują dzieje Arabów i historię współczesnego świata arabskiego, zagadnienia islamu, a także szereg innych zagadnień z zakresu kultury arabsko-muzułmańskiej.

W trakcie studiów:
arabska literatura klasyczna, wybrany dialekt języka arabskiego, język orientalny, arabska literatura współczesna, gramatyka opisowa języka arabskiego, językoznawstwo, podstawy gramatyki arabskiej, historia języka arabskiego, lektura tekstów arabskich i historia świata arabskiego.

Po studiach:
Absolwenci znajdują pracę:
- w firmach i instytucjach utrzymujących stosunki z krajami arabskimi,
- jako tłumacze lub nauczyciele języka arabskiego.